Charakterystyka
dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  W dniu 25 maja br. w Urzędzie Miasta w Szczecinku Starosta Wałecki - Bogdan Wankiewicz podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

  Przedmiotowy list intencyjny dotyczy zawarcia partnerstwa przy podjęciu stosownych działań na rzecz wytyczenia i oznakowania sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego oraz ewentualnej budowie, rozbudowie lub przebudowie infrastruktury technicznej służącej przemieszczaniu się rowerzystów.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, stosowne listy intencyjne podpisali także Burmistrz Miasta Wałcz - Bogusława Towalewska oraz Wójt Gminy Wałcz- Jan Matuszewski. Według realizowanej przez Samorząd Województwa koncepcji Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego, przez obszary gmin powiatu wałeckiego przebiegać będzie jedna z czterech tras priorytetowych: Bałtyk- Wałcz.

  Dzięki zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego Samorządowi Województwa udało się zbudować partnerstwo z niemal 70 gminami i powiatami. JST będą partycypować w kosztach oraz odpowiadać za utrzymanie trasy, a także jej obudowanie w miejsca odpoczynku rowerzystów czy atrakcje. Realizacja koncepcji tras rowerowych finansowana będzie z trzech źródeł: środków unijnych (85%), samorządu województwa zachodniopomorskiego (7,5%) oraz gmin i powiatów przystępujących do projektu (7,5%). Pierwszym źródłem finansowania, jakie zostało uruchomione na realizację sieci tras to środki Regionalnego Programu Operacyjnego. Alokacja z działania 4.6 w wysokości 10 mln euro pozwoli na dofinansowanie budowy ponad 70 km dróg rowerowych. Funkcję lidera, w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, będzie pełnić Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

  W celu stworzenia koncepcji zostało zinwentaryzowanych kilkaset kilometrów tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego. Na podstawie zebranych danych wytyczono cztery priorytetowe trasy pozwalające na spędzenie na rowerze nawet dwutygodniowego urlopu. Obok samorządowców w realizację koncepcji zostali również włączeni mieszkańcy województwa, którzy wybiorą nazwy dla realizowanych tras. Ich ogłoszenie zaplanowano na 4 czerwca w Szczecinie, podczas Święta Cyklicznego. W wydarzeniu spodziewany jest udział blisko 4 tysięcy rowerzystów.


       
  Otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji
  Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu


  W dniu 18 maja 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałczu, która mieścić się teraz będzie w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu, przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54. Powiat Wałecki sukcesywnie realizuje zamierzony cel, którym jest zagospodarowanie budynku B Starostwa (po byłym szpitalu powiatowym) na cele publiczne.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dr Bogdan Wankiewicz- Starosta Wałecki, dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka- Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, dr Krystyna Kołodziejska- Motyl- Radna Sejmiku Wojewódzkiego oraz Anna Krysztofiak- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a poświęcenia nowych pomieszczeń dokonał ks. Prałat dr Antoni Badura- Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.


       
  W dniu 21 maja 2016 r. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w uroczystych obchodach 70 - lecia Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas uroczystości Starosta złożył strażakom OSP Golce gratulacje i podziękowania za dotychczasowe dokonania oraz życzenia wielu dalszych lat działalności oraz sukcesów w trudnej strażackiej służbie.


       
  W dniu 14 maja 2016 r. Bogdan Wankiewicz- Starosta Wałecki, jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka, organizowanego przez Oddział Powiatowy ZOSP RP w Wałczu wspólnie z Parafią pw. św. Antoniego w Wałczu i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków PSP i OSP oraz zaproszonych gości do Kościoła pw. św. Antoniego w Wałczu, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji strażaków, a zakończyły się "Piknikiem Strażackim" w ogrodach Parafii pw. św. Antoniego w Wałczu.


       
  IX GALA "LAUR POWIATU WAŁECKIEGO" 2016

  W dniu 13 maja 2016 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się IX gala wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2016.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego" przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

  Nagrodę tę przyznaje kapituła, w skład której wchodzi: Zarząd Powiatu, laureaci nagrody specjalnej "Super Laur Powiatu Wałeckiego" z poprzednich edycji oraz ubiegłoroczni laureaci nagrody honorowej "Laur Powiatu Wałeckiego". Laur przyznawany jest w kategoriach: działalność społeczna, działalność kulturalna i edukacyjna, działalność sportowa oraz działalność gospodarcza.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W tym roku przyznano także nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego", za szczególne osiągnięcia, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Powiatu Wałeckiego.

  Zaproszonych gości przywitał Starosta Wałecki - dr Bogdan Wankiewicz, który w krótkim wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania nagrody honorowej "Laur Powiatu Wałeckiego".

  Kolejnym punktem uroczystości było podpisanie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządowymi z terenu powiatu wałeckiego na realizację Kontraktu Samorządowego, pn. "Metalowa dźwignia regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego".
  W ramach Kontraktu zostaną zrealizowane 22 projekty priorytetowe na łączną kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 36 930 522,13, w tym 13 projektów na kwotę 18 685 857,92 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 9 projektów na kwotę 18 244 664,21 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głos w sprawie Kontraktu Samorządowego zabrała Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego- Pani Anna Mieczkowska. Następnie zaprezentowano nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach oraz przystąpiono do wręczania nagród.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" w kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA" otrzymał WAŁECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU.

  Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
  • Pan Bernard Bartosik
  • Pan Roman Wiśniewski.
  W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA", nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Biblioteka Publiczna w Mirosławcu.

  Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
  • Dom Kultury w Człopie,
  • Szkoła Tańca "Astra- Luna".
  W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA" Kapituła przyznała w tym roku dwa równorzędne wyróżnienia dla:
  • Anny Góralskiej
  • Klubu Sportowego "Korona" Wałcz.
  W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA" nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Agencja Handlowa "BAZA" Sp. z o.o.

  Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
  • Klaster Metalowy "METALIKA"
  • Nadleśnictwo Wałcz.
  Nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Krzysztof Głowacki.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Nagrody i wyróżnienia wręczali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego- Anna Mieczkowska, Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner oraz Przewodniczący Rady Powiatu- Bogdan Białas.

  Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m.in.: Anna Mieczkowska- Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Eligiusz Komarowski- Starosta Pilski, Jacek Klimaszewski- Wicestarosta Czarnkowsko- Trzcianecki, ks. Prałat Romuald Kunicki (zdobywca nagrody Specjalnej Super Laur Powiatu Wałeckiego), Bogusława Towalewska- Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski- Wójt Gminy Wałcz, Piotr Pawlik- Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara- Burmistrz Tuczna, Zdzisław Kmieć- Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek- Rektor PWSZ w Wałczu, Krystyna Kołodziejska-Motyl- radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, przedsiębiorców, szkolnictwa, organizacji pozarządowych oraz lokalnych mediów.
  Do zgromadzonych na uroczystości kilka słów w listach skierowali: Senator RP- Grażyna Anna Sztark, Poseł na Sejm RP- dr Stanisław Gawłowski oraz Poseł na Sejm RP- Marek Hok.
  Galę poprowadzili Agnieszka Jaskulska oraz Jarosław Rachubiński. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego "La Fonica Quartet" w repertuarze "Najpiękniejsze Tanga Świata" .


       
  UMOWA KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO PODPISANA

  W dniu 13 maja 2016 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury, podczas gali wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego", miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a jednostkami samorządowymi z terenu powiatu wałeckiego na realizację Kontraktu Samorządowego, pn. "Metalowa dźwignia regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W ramach Kontraktu zostaną zrealizowane 22 projekty priorytetowe na łączną kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 36 930 522,13, w tym 13 projektów na kwotę 18 685 857,92 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 9 projektów na kwotę 18 244 664,21 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


       
  W dniu 12 maja 2016 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystej zbiórce z okazji Dnia Strażaka, która odbyła się w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W zbiórce uczestniczyli: Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Mieczysław Cierpicki, burmistrzowie/wójt i inni przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, przedstawicie służb mundurowych policji i wojska, nadleśniczowie, Zastępca dyrektora 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu- dr Krzysztof Wołyniak, proboszcz parafii św. Mikołaja w Wałczu prałat dr Antoni Badura, proboszcz parafii św. Antoniego w Wałczu o. Marek Metelica, przedstawiciele emerytów pożarnictwa, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych, przedstawiciele zarządów związku OSP z terenu powiatu wałeckiego oraz strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Wałczu.


       
  W dniu 7 maja 2016 r. Bogdan Wankiewicz- Starosta Wałecki, jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu uczestniczył w uroczystości Wojewódzkiego Dnia Strażaka, która odbyła się w Białogardzie.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  I spotkanie Zachodniopomorskiego Komitetu
  Rozwoju Ekonomii Społecznej


  W dniu 6 maja 2016 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniącego funkcję konsultacyjno-doradczą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie koordynacji działań województwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas inauguracyjnego spotkania Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz, w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego- Olgierda Geblewicza, uroczyście wręczyła przybyłym gościom nominacje na członków Komitetu. Nominację na członka Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej otrzymał także Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz.


  Po wręczeniu nominacji odbyła się prezentacja projektu "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu", której dokonał Stanisław Kałamaga, koordynator projektu, przedstawiając zebranym jego główne założenia.
  Komitet składa się z przedstawicieli samorządu województwa, samorządów lokalnych, podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej, środowisk naukowych, biznesu, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. W skład Komitetu wchodzi nie więcej niż 20 członków. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

  Powiat Wałecki
  Do zadań Komitetu należy:
  • włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w których możliwy jest regionalny rozwój ekonomii społecznej;
  • wypracowanie założeń i celów Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020 oraz monitorowanie jego realizacji; - analizowanie stanu i potrzeb ekonomii społecznej w regionie, wraz z rekomendacjami dotyczącymi działań zmierzających do rozwoju infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • inspirowanie i wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami naukowymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej;
  • wypracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w zakresie wdrażania ekonomii społecznej.
  Termin kolejnego spotkania Komitetu ustalono na 16 czerwca 2016 roku, podczas którego zostaną powołane grupy robocze zajmujące się tworzeniem Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz diagnozą i rozwiązaniami problemów różnych obszarów ekonomii społecznej.


       
  W dniu 3 maja br. na placu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego odbył się piknik patriotyczny pn. "Majówka na Dąbrowskiego".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Organizatorami pikniku było Starostwo Powiatowe w Wałczu, Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Samorządowy "Przyszłość" oraz Stowarzyszenie Ziemi Wałeckiej "Niezależni". Zaproszenie na uroczystość przyjął Poseł na Sejm RP- Paweł Suski, który wspomniał o doniosłości Święta Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 225 rocznica uchwalenia polskiej konstytucji- pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie i drugiej na świecie. Imprezę plenerową poprowadzili- Agnieszka Jaskulska i Krzysztof Morawski- nauczyciele z Zespołu Szkół nr 4- RCKU w Wałczu, a wystąpienia na język migowy tłumaczyli Agata Szalaty i Stanisław Pazur z Polskiego Związku Głuchych. Wydarzenie to było sposobnością do promowania wartości patriotycznych, ale także integracji i aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego. Była to niewątpliwie okazja do zaprezentowania działalności licznie zgromadzonych stowarzyszeń i instytucji działających na obszarze naszego powiatu oraz do integracji różnych środowisk społeczności lokalnej. Dzieci miło spędzały czas w specjalnie przygotowanej dla nich strefie "Dzieciolandia", gdzie wspólnie z animatorami malowały farbami styropianowy model orła, przygotowywały flagę Polski, wykonywały kotyliony, oraz uczestniczyły w konkursach i zabawach. Nagrodami w konkursach były słodkie upominki od firmy Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o.- Zakład Produkcyjny w Tucznie.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Imprezie towarzyszył Miniturniej Karate przygotowany przez Klub Karate Tradycyjnego w Wałczu. Każdy chętny mógł także spróbować swoich sił na ringu bokserskim, gdzie nad bezpieczeństwem zawodników czuwali trenerzy Klubu Sportowego "Korona" Wałcz. Amatorzy dwóch kółek mieli okazję wziąć udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Wałecki Klub Turystyki Rowerowej. Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przygotowała pokaz wozów bojowych, a Komenda Powiatowa Policji w Wałczu przypominała o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Można też było, pod okiem policjantów, przekonać się na symulatorze zderzeń, jaka siła działa na człowieka przy zderzeniu pojazdu jadącego nawet z niewielką prędkością lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z policyjną maskotką- Sierżantem Bródką.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Na scenie zaprezentowały się utalentowane młode wałczanki- Dominika Ptak, Aleksandra Andrukajtis oraz Agata Buczkowska. Ze swoim programem pn. "Słoneczna Gala Biesiadna" wystąpił także młodzieżowy zespół rozrywkowy z Wielkopolski, działający przy Stowarzyszeniu Oliwskie Słoneczko w Lubiniu. Na zakończenie pikniku koncert dała kolejna zdolna wałczanka- Karolina Leszko z muzykami zespołu Maanam. Firma Philips Lighting Poland SA przygotowała iluminację w barwach ojczystych budynku Starostwa.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Składamy serdeczne wyrazy podziękowania organizacjom pozarządowym, które wzięły udział w "Majówce na Dąbrowskiego", wspaniałej publiczności oraz sponsorom: Polskim Zakładom Zbożowym Sp. z o.o. w Wałczu, firmom Rettig Heating Sp. z o.o., Ekomech Sp. z o.o., Victoria Cymes Sp. z o.o., Zakładowi Mechanicznemu "Metaltech" Sp. z o.o., Bankowi Pekao SA, firmom Philips Lighting Poland SA, Albor- Alina i Bolesław Rafałko, Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o., PHU EKO FIUK Sp. k., 100 Batalionowi Łączności w Wałczu, 104 Batalionowi Zabezpieczenia w Wałczu, Gminie Wiejskiej Wałcz, Urzędowi Miejskiemu w Mirosławcu, Wałeckiemu Centrum Kultury oraz Klubowi Uczelnianemu PWSZ w Wałczu.
  Mamy nadzieję, że "Majówka na Dąbrowskiego" na stałe wpisze się do kalendarza imprez organizowanych na terenie powiatu wałeckiego i będzie doskonałą okazją do promocji naszego regionu.


  Do zobaczenia za rok!       
  IV EDYCJA DNI PRZYJACIÓŁ PIŁKI NOŻNEJ
  1-9 CZERWCA 2016
  PUCHAR POWIATÓW W RZUTACH KARNYCH

  W POWIECIE WAŁECKIM PROMUJEMY I POPIERAMY PROFILAKTYKĘ RAKA PIERSI!

  Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  POMÓŻMY W WALCE Z RAKIEM PIERSI. POKAŻMY W CAŁEJ POLSCE RÓŻOWĄ KARTKĘ ŻYCIA!
  PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!
  SZCZEGÓŁY NA WWW.DPPN.PL, WWW.PRZYJACIELEPILKI.PL, WWW.PILKAJESTPIEKNA.PL  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,