Charakterystyka


dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  Podsumowanie działalności KPP w Wałczu

  Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w dniu 27 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się doroczna odprawa wałeckiej Policji.

  W odprawie uczestniczyli m.in.: insp. Jarosław Sawicki Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Waldemar Lechnik Z-ca Burmistrza Miasta Wałcza, Elżbieta Pawlak Z-ca Burmistrz Tuczna, Piotr Łosiewski Prokurator Rejonowy w Wałczu, policjanci oraz zaproszeni goście.
  Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Wałczu podinsp. Jacek Cegieła, który omówił efekty i wyniki pracy wałeckiej policji za 2014 r. Działalność wałeckich policjantów znalazła uznanie w słowach, które skierował do zebranych Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Starosta w imieniu Zarządu Powiatu pogratulował policjantom osiągniętych wyników w 2014 r. oraz życzył wszystkim dalszych sukcesów. Starosta wyraził również nadzieję, że już w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego budynku Komendy Policji w Wałczu, na który od dawna czekają waleccy policjanci. Doroczna odprawa była również okazją do wyróżnień policjantów za ich pracę i dobre wyniki w służbie.
  Starosta wyróżnił listami gratulacyjnymi st. sierż. Łukasza Kozieł Referenta Referatu Ruchu Drogowego w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego, asp. Jacek Łopatę Dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz sierż. szt. Izabelę Stormbroek Asystentkę Wydziału Dochodzeniowo -Śledczego.


       
  Siódma Rocznica katastrofy samolotu CASA

  W dniu 23 stycznia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas uroczystości upamiętniających siódmą rocznicę katastrofy samolotu CASA C-295M w Mirosławcu. Uroczystości odbyły się przy pomniku z tablicą z wyrytymi nazwiskami wszystkich tragicznie zmarłych żołnierzy oraz jedynie ocalałym z rozbitego samolotu stateczniku z numerem "019".

  W dniu 23 stycznia 2008 r. o godz. 19.07 ok. 1300 m od pasa startowego lotniska w Mirosławcu samolot CASA C-295M z 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie zderzył się z ziemią. Zginęło 20 oficerów Sił Powietrznych: 16 pasażerów i czwórka członków załogi. Wracali z Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP. Na pokładzie było czterech członków załogi i 16 wysokiej rangi oficerów Sił Powietrznych, m.in. dowódcy 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie, 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu i 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
  Podczas uroczystości odczytano listę tragicznie zmarłych lotników i uczczono ich pamięć. Żołnierze zapalili przed obeliskiem 20 zniczy, a kompania 12 Komendy Lotniska w Mirosławcu oddała salwę honorową. W hołdzie ofiarom utwory "Cisza" i "Marsz lotników" zagrała orkiestra wojskowa.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W katastrofie śmierć ponieśli:
  1. sierż. Janusz Adamczyk - technik pokładowy, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
  2. gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski - dowódca 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  3. ppłk pil. Zdzisław Cieślik - szef szkolenia, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  4. mjr Piotr Firlinger - szef sekcji techniki lotniczej, 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie
  5. mjr pil. Jarosław Haładus - szef sekcji techniki lotniczej, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
  6. mjr pil. Grzegorz Jułga - dowódca klucza technicznego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
  7. ppłk Zbigniew Książek - zastępca dowódcy 22. Bazy Lotniczej w Malborku
  8. por. pil. Robert Kuźma starszy instruktor, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
  9. płk pil. Dariusz Maciąg - dowódca 21. Bazy Lotniczej w Świdwinie
  10. mjr pil. Robert Maj - szef sekcji, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  11. ppłk pil. Wojciech Maniewski - dowódca 40. Eskadry Lotnictwa Taktyczego w Świdwinie
  12. ppłk Dariusz Pawlak - szef sekcji techniki lotniczej, 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu
  13. płk pil. Jerzy Piłat - dowódca 12. Bazy Lotniczej w Mirosławcu
  14. mjr Krzysztof Smołucha - specjalista, Oddział Operacyjny A3 Dowództwa Sił Powietrznych
  15. por. pil. Michał Smyczyński - starszy pilot, 13. Eskadra Lotnictwa Transportowego
  16. kpt. Grzegorz Stepaniuk - szef sekcji techniki lotniczej, 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  17. kpt. Karol Szmigiel - dowódca klucza technicznego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
  18. mjr Mirosław Wilczyński - szef sekcji techniki lotniczej, 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
  19. kpt. pil. Paweł Zdunek - dowódca klucza Lotniczego, 8. Eskadra Lotnictwa Taktycznego
  20. kpt. pil. Leszek Ziemski - inspektor bezpieczeństwa lotów, szef sekcji, 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

  Później w mirosławieckim kościele odbyła się Msza św. w intencji ofiar, a dokładnie o 19:07 apel pamięci.
  W uroczystości uczestniczyły m.in.: rodziny zmarłych lotników, inspektor Sił Powietrznych gen. dywizji pilot Jan Śliwka, dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie gen. bryg. pilot Tadeusz Mikutel, lokalni samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, w tym zaprzyjaźnionych jednostek lotniczych, duchowieństwa, mieszkańcy Mirosławca, miłośnicy lotnictwa, przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń i organizacji.

       
  Konferencja prasowa

  Z udziałem mediów lokalnych w dniu 21 stycznia 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyła się konferencja prasowa poświęcona sytuacji w oświacie ponadgimnazjalnej w Powiecie Wałeckim.

  Starosta Wałecki przedstawił na spotkaniu trudną sytuację w oświacie ponadgimnazjalnej, która spowodowana jest niżem demograficznym i co się z tym wiąże z niższą subwencją oświatową otrzymywaną przez powiat od Ministerstwa Finansów. W okresie ostatnich czterech lat liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych zmalała o ok. 426 uczniów, a liczba etatów zmniejszyła się jedynie o 11.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Starosta Wałecki zdementował informację o likwidacji jakiejkolwiek ze szkół, którego organem prowadzącym jest powiat. Starosta stwierdził, że ze względu na trend demograficzny, który dotknął wiele samorządów w naszym kraju, niezbędna jest restrukturyzacja powiatowej sieci szkół ponadgimnazjalnych.
  Zarząd Powiatu rozważał wiele wariantów poprawy sytuacji i jeden z nich przyjął. Dotyczy on włączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. J. Tischnera do Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu. W ramach zespołu szkół Szkoła będzie funkcjonowała pod tą samą nazwą. Na przełomie ostatnich czterech lat liczba uczniów w tej szkole zmalała z 327 do 227, a szacuje się że w następnym roku nie przekroczyłaby 200 uczniów. Ponadto jest to jedyna Szkoła aktualnie funkcjonująca poza zespołem szkół.
  Pani Wicestarosta podkreśliła, że propozycja przyjęcia takiego rozwiązania wyszła od kadry pedagogicznej II LO w Wałczu, która zapoznała się ze wszystkimi proponowanymi wariantami restrukturyzacji.
  Starosta podkreślił także, że oszczędności muszą szukać pozostałe szkoły ponagimnazjalne, do czego zostali zobligowani dyrektorzy.


       
  Spotkanie organizacyjne

  W dniu 19 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży w sprawie organizacji XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, który odbędą w dniach 11-13 września 2015 r. w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W spotkaniu uczestniczyli m.in. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Walenty Pawłowski Prezes RZP Wlkp. Płn., Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Dariusz Bartosik Z-ca Burmistrza Mirosławca oraz Janusz Bartczak Prezes LGD "Lider Wałecki".
  Podczas spotkania Walenty Pawłowski Prezes RZP Wlkp. Płn. w Chodzieży omówił kalendarz działań związany z organizacją XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Wałczu. Prezes poinformował zebranych, że w Święcie Pszczelarzy" w Wałczu weźmie udział ponad dwa tysiące osób. Imprezę w Wałczu Honorowym Patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


       
  Noworoczne Spotkanie

  W dniu 16 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu reprezentowali władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas spotkania Noworocznego Burmistrza Mirosławca i Rady Miejskiej w Mirosławcu, które odbyło się w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Na zaproszenie Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika oraz Przewodniczącego Rady Piotra Czecha w uroczystości udział wzięli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Teresa Kalina Przewodnicząca Sejmiku WZP, Radni Sejmiku WZP - Krystyna Kołodziejska-Motyl i Cezary Szeliga (Z-ca Prezesa ARiMR), przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe, radni Rady Miejskiej w Mirosławcu, sołtysi, dyrektorzy oraz kierownicy gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele instytucji, firm, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji działających na terenie gminy oraz duchowni.
  Tradycyjnie podczas spotkania wyróżniono statuetkami firmy i instytucje, które wspierały Gminę Mirosławiec w wielu inicjatywach, a także poprzez swoje działania promowały nasz region. W części artystycznej spotkanie noworoczne uświetnił występ Przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu oraz swój dorobek zaprezentował Ośrodek Kultury w Mirosławcu.


       
  Wizyta kadry żużlowców

  W dniu 14 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki gościł w Starostwie Powiatowym kadrę Polski seniorów i juniorów żużla, która przebywa na zgrupowaniu w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu.

  Na spotkaniu obecni byli mi.in.: Robert Dowhan Senator RP, Marek Cieœlak - trener kadry Polski i Rafał Dobrucki z-ca trenera, Jarosław Hampel szeœciokrotny zwycięzca w Grand Prix Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu, wielokrotny drużynowy Mistrz Świata, medalista Mistrzostw Polski, Krzysztof Kasprzak wicemistrz klasyfikacji generalnej Grand Prix Indywidualnych Mistrzostwa Świata w 2014 r. i wielokrotny drużynowy Mistrz Świata oraz grupa zawodników juniorów.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Starosta w krótkim przemówieniu przedstawił gościom bazę sportową, jaką dysponuje Powiat Wałecki oraz jego walory turystyczne i przyrodnicze.
  Trener reprezentacji Polski w żużlu Marek Cieœlak jest bardzo zadowolony z pobytu w naszym powiecie oraz warunków, jakie stworzono jego zawodnikom w COS OPO w Wałczu.


       
  Wizyta przedstawicieli Powiatu Drawskiego

  W dniu 13 stycznia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościli przedstawiciele Powiatu Drawskiego Stanisław Kuczyński Starosta i Janusz Garbacz Członek Zarządu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Starosta Bogdan Wankiewicz rozmawiał z przedstawicielami władz samorządowych Powiatu Drawskiego na temat wzajemnej współpracy samorządów oraz wymiany doświadczeń w bieżącej kadencji po wyborach samorządowych w 2014 r.


       
  Spotkanie ze Starostą Strzelecko - Drezdeneckim

  Powiat Wałecki
  W dniu 12 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałeckie spotkał się w Starostwie Powiatowym z Edwardem Tyranowiczem Starostą Strzelecko - Drezdeneckim.

  Starostowie rozmawiali o wspólnych inicjatywach w 2015 r. partnerskich powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, gorzowskiego, strzelecko - drezdeneckiego, wałeckiego oraz Miasta Gorzów, które współpracują już od lat na podstawie podpisanego porozumienia. Przedstawicie powiatów omawiali również wspólne możliwości realizacji takich inicjatyw pomiędzy dwoma samorządami Powiatu Wałeckiego i Strzelecko - Drezdenckiego.


       
  Podsumowanie Roku Sportowego UKS "Czwórka"

  W dniu 10 stycznia 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w uroczystym podsumowaniu Roku Sportowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Czwórka w Wałczu, które odbyło się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W czasie uroczystości odbyła się prezentacja wszystkich drużyn dzieci prowadzonych przez UKS, ich trenerów oraz sukcesów odniesionych podczas turniejów. Ponadto władze klubu podziękowały wszystkim osobom, firmom i instytucjom za współpracę i pomoc na rzecz funkcjonowania UKS "Czwórka" w Wałczu.


       
  Konwent samorządowy Powiatu Wałeckiego

  Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosta Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego w dniu 9 stycznia 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Obecni na Konwencie burmistrzowie i przedstawiciele władz samorządowych Powiatu omawiali m.in. sprawy związane z Kontraktem Samorządowym oraz realizacją wspólnych inicjatyw społeczno - gospodarczych w 2015 roku. Samorządowcy zapoznali się także z informacjami na temat: działalności 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, przygotowaną przez Dyrektora Marka Korneta oraz organizacji w 2015 roku Dożynek Powiatowych.


       
  Spotkanie noworoczno - opłatkowe

  Dnia 8 stycznia 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w spotkaniu noworoczno - opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd Koła Związku Sybiraków w Klubie Garnizonowym w Wałczu.

  Spotkanie rozpoczęło się hymnem Sybiraków, po czym wszystkich zebranych gości przywitał Robert Karbowniczek Prezes Zarządu Koła Sybiraków Oddział w Wałczu.
  Wicestarosta i Sekretarz złożyli wszystkim członkom Koła Związku Sybiraków w Wałczu noworoczne życzenia oraz tradycyjnie połamali się opłatkiem.


       
  Spotkanie Noworoczne w Czarnkowie

  W dniu 5 stycznia 2015 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki wzięła udział w Spotkaniu Noworocznym, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie.

  Spotkanie zostało zorganizowane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki oraz Forum Gospodarcze Lewiatan, działające w regionie. Podczas uroczystości podsumowano miniony rok oraz składano życzenia na nowy - 2015.
  Uroczystość rozpoczęła się krótkim występem artystycznym i projekcją filmu promocyjnego "Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - historia i zabytki". Gości powitali gospodarze spotkania - starosta Tadeusz Teterus oraz prezes Forum Gospodarczego "Lewiatan" Tomasz Sikora.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Wśród nich znaleźli się m. in.: posłowie Maria Małgorzata Janyska, Romuald Ajchler, Stanisław Kalemba, senator Mieczysław Augustyn, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, szefowie i radni Sejmiku Wojewódzkiego - Krzysztof Paszyk, Mirosława Rutkowska-Krupka, Zbigniew Ajchler oraz Jerzy Kado, a także starostowie powiatów ościennych oraz partnerskich: Julian Hermaszczuk - Starosta Chodzieski, Józef Kwaśniewicz - Starosta Szamotulski, Stefan Piechocki - Wicestarosta Pilski, Bogusław Kierus - Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki, Marcin Cyganiak - Wicestarosta Gorzowski, Michał Piechocki - Wicestarosta Wągrowiecki.
  Podczas spotkania dziennikarze lokalnych mediów, wręczyli doroczne nagrody, przyznawane przez redakcje (TV Asta, TV Antserwis, TVL Trzcianka, Magazyn "Na Głos", Tygodnik Notecki, Nadnoteckie Echa, Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy) w kategoriach: "Kultura", "Gospodarka i przedsiębiorczość", "Człowiek roku" oraz za "Wydarzenie roku".


  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,