Charakterystyka


dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  Podpisanie porozumienia o współpracy
  Powiat Wałecki

  W dniu 18 listopada 2014 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczyli w uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, którego dokonali
  Powiat Wałecki
  dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Rektor Uczelni i płk Krzysztof Król Dowódca Brygady.


  Porozumienie, którego podpisanie odbyło się w siedzibie PWSZ przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu ma szeroki i wieloaspektowy charakter, gdzie wykorzystane będą możliwości techniczne wojska i dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.


       
  Wizyta Wicepremiera w Powiecie Wałeckim

  W dniu 14 listopada 2014 r. Powiat Wałecki odwiedził Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Na Placu Wolności w Wałczu odbyła się krótka konferencja prasowa, w której obok Tomasza Siemoniaka Wicepremiera udział wzięli poseł Paweł Suski i starosta Bogdan Wankiewicz. Następnie Wiceprezes Rady Ministrów spotkał się w Starostwie Powiatowym w Wałczu z przedstawicielami powiatu, gdzie odpowiadał na pytania dotyczące przede wszystkim przyszłości wałeckich jednostek wojskowych.


       
  Umowa dotycząca remontu w szpitalu

  Powiat Wałecki
  W dniu 12 listopada 2014 r. Powiat Wałecki podpisał umowę ze 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ dotyczącą remontu korytarza szpitala wiodącego do Izby Przyjęć.

  Remont, który rozpocznie się jeszcze w tym roku i zakończy się w czerwcu 2015 r., wykonany będzie ze środków PFRON i budżetu szpitala. Całkowity koszt projektu pod nazwą "Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Izbie Przyjęć i ciągach komunikacyjnych szpitala" wyniesie 400 tysięcy złotych, a dofinansowanie ze środków PFRON - 150 tysięcy.
  Wyremontowana zostanie część korytarza od wejścia głównego do Izby Przyjęć oraz węzeł sanitarny.
  Podczas spotkania, na którym podpisana została umowa starosta Bogdan Wankiewicz stwierdził, że Powiat Wałecki będzie zawsze zabiegał o środki dla 107 Szpitala Wojskowego, a ciągu ostatnich sześciu lat zrealizowano siedem inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON, na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Powiat dofinansował szpital kwotą ok. 300 tysięcy zł.


       
  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  W dniu 11 listopada 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Cezary Szeliga, który reprezentował Zarząd i Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Janusz Ciaś Asystent Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, radni Rady Powiatu, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcz.
  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego krótkie przemówienie wygłosił Starosta Wałecki.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości orkiestra odegrała pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego.


       
  Turniej Bokserski z okazji Narodowego Święta Niepodległości

  W dniu 11 listopada 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym otwarciu i wręczaniu nagród zwycięzcom TURNIEJU BOKSERSKIEGO z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, który odbył się w hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Organizatorem Turnieju był "Klub Bokserski Korona Wałcz".


       
  "Con Anima 2014"

  Z udział przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Wałeckiego Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 5 listopada 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się VII Spotkania Artystycznego Osób Niepełnosprawnych "Con Anima" 2014.

  Zaproszonych gości wśród których byli m.in.: Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz i Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz przywitali podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu - organizatorzy uroczystości oraz prowadzące Jadwiga Kosidło - Kierownik WTZ Wałcz i Jolanta Pawlus - Terapeutka WTZ Wałcz. Następnie wszyscy obecni na sali zaśpiewali hymn spotkań, którego autorem tekstu i kompozytorem jest Marek Giłka.

  Starosta Wałecki w krótkim wystąpieniu podkreślił, że cieszy się z faktu że już po raz siódmy może uczestniczyć w tej wspaniałej imprezie, która integruje i promuje twórczość osób niepełnosprawnych. Programy i prace prezentowane w czasie spotkań służą daleko pojętej terapii, rozwijają osobowość i służą poszanowaniu godności człowieka poprzez prezentację dorobku artystycznego (taniec, śpiew, grę na instrumentach, pantomimę oraz wszelkie inne formy artystycznego wyrazu w połączeniu z muzyką).
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Na scenie tegorocznej Con Animy wystąpili: Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" z Wałcza, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemieńsku, WTZ Koszalin, WTZ przy DPS Modrzewiec, Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu, WTZ Wieleń, WTZ Białogard, WTZ Stargard Szczeciński, WTZ Piasecznik, TPD Kalisz Pomorski, WTZ Strzelce Krajeńskie, ŚDS Wałcz, WTZ Czarne oraz WTZ przy SDN "UŚMIECH" Wałcz.

  W czasie trwania spotkań wystąpiło aż 197 osób z 14 ośrodków. Organizatorem spotkań był Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu, Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" i Starostwo Powiatowe w Wałczu.
  Nagrody Con Animy 2014 przyznawało Jury składzie: Marek Syrnyk - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, Zbigniew Suchoripa - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Wałczu, Agnieszka Brosz - Instruktorka zajęć teatralnych w Wałeckim Centrum Kultury, Marta Kowalska - Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

  GRAND PRIX - WTZ Stargard Szczeciński
  I miejsce - WTZ Koszalin
  II miejsce - WTZ Piasecznik
  III miejsce - WTZ Białogard


  Szósty raz przyznawana była także nagroda honorowa "Maski Con Anima" (nagroda uczestników WTZ Wałcz dla uczestników spotkań), którą otrzymał WTZ Koszalin.


       
  Uroczysta sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Mirosławcu

  W dniu 5 listopada 2014 r. w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyła się ostatnia sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

  Na zaproszenie burmistrza oraz przewodniczącego gościli podczas sesji m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu oraz kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
  Po omówieniu wszystkich informacji, uchwał, odpowiedzi na wnioski i zapytań, sesja nabrała bardziej uroczystego charakteru.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech krótko podsumował kończącą się kadencję rady, a następnie wraz ze swoim zastępcą i Burmistrzem Mirosławca Piotrem Pawlikiem podziękowali wszystkim za współpracę i działania na rzecz gminy w latach 2010-2014. Wyrazy wdzięczności zostały skierowane także do Starostwa Powiatowego w Wałczu za bardzo duże zaangażowanie w sprawy gminy oraz owocną współpracę. Z tej okazji Starosta Wałecki otrzymał pamiątkowy grawerton.


       
  Powstanie Regionalne Centrum Badawczo - Rozwojowe w Wałczu

  Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Anny Mieczkowskiej Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Witek Rektor PWSZ w Wałczu dniu 4 listopada 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę Regionalnego Centrum Badawczo - Rozwojowego przy PWSZ w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Rektor PWSZ dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek w swoim wystąpieniu przedstawiła zaproszonym gościom inwestycję, która powstanie przy PWSZ w Wałczu i będzie służyła potrzebom kierunku inżynieryjnego. Pani Rektor omówiła plan budowy nowego laboratorium i sal w skład którego będą wchodzić nowoczesne laboratoria badawcze. Zadaniem centrum będzie sfera badawczo - rozwojowa, czyli tworzenie nowych technologii i patentów. Laboratoria będą służyć technologiom m.in. szybkiego prototypowania, zaawansowanych technologii pomiarowych, technik hydrostrumieniowych, technik laserowych i spawalnictwa oraz technologii wytwarzania. Wartość inwestycji wyniesie ok. 7,5 mln zł. Inwestycja ta powstanie dzięki zrzeszeniu największych firm branży metalowej na naszym terenie w tzw. "Klastrze Metalowym Metalika".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Paweł Suski i Bogdan Wankiewicz pogratulowali władzom PWSZ w Wałczu inwestycji, która wpłynie na rozwój wałeckiej Uczelni oraz ma bardzo duże znaczenie na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

  Uroczystego podpisania umowy na budowę Regionalnego Centrum Badawczo - Rozwojowego przy PWSZ dokonali Rektor PWSZ Jolanta Witek i Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.


       
  Wysokie miejsce Powiatu Wałeckiego
  Powiat Wałecki

  Powiat Wałecki zajął wysokie dziewiąte miejsce w Rankingu Powiatów Polskich o wielkości do 60 tys. mieszkańców za rok 2013. W kolejnym już roku Powiat Wałecki znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu, którego organizatorem jest Związek Powiatów Polskich.

  Celem Rankingu Powiatów jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, promowanie ich w skali kraju, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.


  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,