Charakterystyka
dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  Dzień Pracownika Socjalnego
  Powiat Wałecki

  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty i Danuty Kęsek Członka Zarządu Powiatu w dniu 20 listopada 2015 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu świętowali Dzień Pracownika Socjalnego.

  Członkowie Zarządu Powiatu oraz Bożena Terefenko dyrektor PCPR podziękowali wszystkim pracownikom socjalnym za ich pełną poświęcenie pracę w wypełnianiu tej bardzo ważnej roli na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
  W podziękowaniu za zaangażowanie i wniesiony wkład w rozwiązywanie trudnych problemów społecznych przedstawiciele władz powiatu przekazali listy gratulacyjne dla pracowników PCPR w Wałczu: Bożeny Terefenko dyrektor PCPR, Ewy Ryczaj pracownika socjalnego, Katarzyny Wierzbińskiej psychologa, Katarzyny Jagusiak starszego referenta i Joanny Siwek starszego referenta.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Komunikat GDDKiA O/Szczecin

  GDDKiA O/Szczecin informuję, iż podpisano umowę na budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10, jak i również umowę na nadzór dla tej inwestycji.
  Powiat Wałecki

  Rusza budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10, podpisano umowę na jej realizację. Droga będzie miała długość 17,8 km, ominie Wałcz od północy. Inwestycję będzie realizowała firma Energopol Szczecin S.A.. Wartość podpisanego kontraktu opiewa na 430 488 192,00 złotych. Dzisiaj również podpisano umowę na nadzór dla tej inwestycji z konsorcjum firm Eko Invest i Trakt o wartości 5 841 749,70 złotych. Budowa obwodnicy Wałcza potrwa 22 miesiące, z czasu realizacja zadania będą wyłączone okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca. Budowa obwodnicy zostanie ukończona w lipcu 2018 roku.
  Wałcz jest największym miastem na trasie DK nr 10, które nie ma żadnej obwodnicy, układ dróg w mieście nie zmienił się w większym stopniu od ponad 70 lat. Duży ruch tranzytowy na DK nr 10 powoduje problemy komunikacyjne, szczególnie w okresach porannych i popołudniowych szczytów. Obwodnica wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy – kierowcy jadący DK nr 10 pojadą komfortową obwodnicą, a mieszkańcy Wałcza odetchną od kolumn ciężarówek przejeżdżających przez centrum miasta.
  Obwodnica Wałcza będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na nowej trasie powstaną 4 węzły drogowe. Wałcz Zachód łączący obwodnicę z obecną DK nr 10, Wałcz Północ stanowiący połączenie z DW nr 163, Wałcz Wschód z DK nr 22 i końcowy węzeł Witankowo na włączeniu w DK nr 10 od strony Piły. Zakres robót obejmuję między innymi również budowę 13 wiaduktów, 2 mostów, 2 estakad i 14 przepustów ekologicznych. Dwoma największymi obiektami mostowymi będzie trójprzęsłowa estakada E-1 o długości 278 metrów i trzynastoprzęsłowa estakada E-2 o długości ok 764 m.


       
  70-lecie Wałeckiego Sportu
  Powiat Wałecki

  W dniu 18 listopada 2015 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Gala Obchodów 70-lecia Wałeckiego Sportu. Wśród uczestników Uroczystości byli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza i Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.

  Gala była okazją do przedstawienia bogatej historii wałeckiego sportu oraz dokonań sportowców, klubów oraz trenerów którzy odnoszą wspaniałe sukcesy na krajowych i światowych arenach. Uroczystość była również okazją do docenienia sportowców, którzy swoimi osiągnięciami i wynikami promują Powiat Wałecki w kraju i za granicą.
  Z okazji 70-lecia Wałeckiego Sportu, Zarząd Województwa przyznał srebrne odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego, które z rąk Marszałek Anny Mieczkowskiej i Starosty Bogdana Wankiewicza otrzymali: Czesław Mai, Tadeusz Korzeniewski oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - którą odebrał Waldemar Rogulski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego przyznawane są osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.
  Ponadto Starosta Wałecki i Wicestarosta wręczyli pięć wyróżnień, które otrzymali: Tadeusz Korzeniewski, Bogusław Hertel, Czesław Mai, Wałecki Towarzystwo Sportowe "Orzeł" oraz Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Wałczu.


       
  VIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

  17 listopada w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich odbyła się VIII Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, której obrady dotyczyły m.in. Powiatu Wałeckiego.

  Reprezentującym Powiat Wałecki był starosta dr Bogdan Wankiewicz. W swoim wystąpieniu przedstawił on charakterystykę powiatu, zwłaszcza w kontekście dotychczasowych projektów i inwestycji związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przebudowy dróg, modernizacja linii kolejowej na trasie Wałcz-Kalisz Pomorski-Ulikowo (umożliwiająca uruchomienie połączenia kolejowego na trasie Wałcz-Szczecin), to tylko niektóre z przedsięwzięć, które dzięki wsparciu środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozwoliły na wzrost konkurencyjności i innowacyjności na terenie naszego powiatu.
  Starosta podziękował także za pomoc ze strony samorządu województwa zachodniopomorskiego - bez współpracy wielopłaszczyznowej nie byłby możliwy rozwój Powiatu Wałeckiego oraz planowanie przyszłych przedsięwzięć w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Mechanizmy wsparcia działań rozwojowych są przez Powiat Wałecki nie tylko wnikliwie monitorowane, ale i prace nad pozyskaniem funduszy to proces, na który kładziony jest w Starostwie Powiatowym w Wałczu szczególny nacisk.
  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprezentował 10 Osi Priorytetowych, na których opiera się Regionalny program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Na realizację projektów finansowanych ze środków RPO przeznaczonych jest ok. 1,6 mld Euro.
  Warto podkreślić, iż pomimo ciągłych prac w kierunku unowocześnienia powiatu wałeckiego, proces ten jest długotrwały i na wszystko oprócz pieniędzy potrzebny jest także czas. Tym niemniej jednak samorządowcy obecni na sesji zgodnie wyrazili pogląd, iż najważniejsza jest aktywność w kierunku zmian na lepsze i współpraca ze wszystkimi podmiotami, które zarówno bezpośrednio jak i pośrednio przyczyniają się do wzrostu przedsiębiorczości i jakości życia.


       
  Tydzień pełen rywalizacji czyli "Senioriada" i Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.

  W dniach 16-17 listopada 2015 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich odbyły się dwie imprezy sportowe, których organizatorami byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Fundacja na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W zawodach wzięło udział ponad 240 uczestników. Konkurowali oni m.in. w takich dyscyplinach jak łucznictwo, kręgle, bule, tenis stołowy i darty. Korzystając z infrastruktury COS OPO w Wałczu osoby niepełnosprawne podczas zajęć na basenie uczestniczyły także w grach zręcznościowych. Niewątpliwie wszystkim udzielił się nie tylko duch sportu, ale i nastrój dobrej zabawy, o którą zadbali wolontariusze i studenci Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ.
  Obie imprezy nie mogłyby się odbyć bez wsparcia finansowego ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.


       
  15 lat Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu.

  16 listopada w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość 15-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu. Jubileuszowe życzenia składali m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Mieczkowska oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Spotkanie urodzinowe poprowadziła Pani Anna Baculewska - kierownik ŚDS w Wałczu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, iż najważniejszą siłą sprawczą funkcjonowania ŚDS są ludzie - pracownicy, sympatycy, podopieczni i ich rodziny, którzy na co dzień angażują się w działalność Domu. I chociaż grupę związaną z ŚDS tworzą ludzie różnorodni, to łączy ich ciekawość świata, aktywność i zaangażowanie oraz chęć niesienia pomocy innym i sobie nawzajem. Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się samorządowcy, podopieczni SDŚ i innych domów samopomocy z województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciele organizacji i instytucji pozarządowych mieli przyjemność obejrzeć filmy "Jesteśmy…" oraz "W naszym Domu", pokazujące zarówno działalność ŚDS w Wałczu, jak i humorystyczne podejście do trudów życia codziennego osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.
  Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz podkreślił, jak bardzo ceniona i potrzebna jest działalność ŚDS w Wałczu. Dziękując za wkład pracy na rzecz osób niepełnosprawnych wyraził także nadzieję, iż kolejne lata przyniosą jeszcze więcej satysfakcji i miłych niespodzianek zarówno pracownikom jak i podopiecznym tego wyjątkowego Domu.


       
  Zawody o Puchar Starosty Wałeckiego

  Tradycyjnie dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Wałczu zorganizował w dniu 11 listopada 2015 r. XVI zawody strzeleckie o Puchar Starosty Wałeckiego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W zawodach wystartowało 76 zawodników amatorów i zawodowców. Składowi sędziowskiemu przewodniczył Lech Sznaza Prezes ZR LOK w Wałczu. Medale i puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wałczu wręczali zwycięzcom Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu oraz Lech Sznaza Prezes ZR LOK.
  WYNIKI AMATORZY:
  SENIOR
  1. Adam KAZIUKAJTIS - 94 pkt
  2. Stanisław KAZIUKAJTIS - 91 pkt
  3. Paweł BIELAS - 90 pkt
  SENIORKA
  1. Anna GNIOT - 89 pkt
  2. Beata ROZMARYNOWSKA - 72 pkt
  3. Małgorzata GRELIŃSKA - 57 pkt
  JUNIORKA
  1. Małgorzata GRELIŃSKA - 85 pkt
  2. Patrycja PAWŁOWSKA - 83 pkt
  3. Natalia SIKORSKA - 78 pkt
  JUNIOR
  1. Paweł KOMPERDA - 97 pkt
  2. Filip ORŁOWSKI - 94 pkt
  3. Piotr Jakub KOBUSIŃSKI - 84 pkt
  ZESPOŁOWO AMATORZY:

  1. SOPRANO WAŁCZ - 265 pkt
  2. ZS 2 BUDOWLANKA WAŁCZ - 246 pkt
  3. KALIBER 22 LOK Czaplinek - 246 pkt
  WYNIKI ZAWODOWCY:
  PISTOLET:
  1. Jakub SIEMIEŃSKI - 96 pkt
  2. Tadeusz GÓRAL - 93 pkt
  3. Dariusz BOROWCZAK - 89 pkt
  KARABIN:
  1. Tadeusz GÓRAL - 97 pkt
  2. Tadeusz PIECHEL - 94 pkt
  3. Przemysław BOROWSKI - 93 pkt
  KARABIN + PISTOLET
  1. Tadeusz GÓRAL 190 pkt
  2. Siemieński Jakub 188 pkt
  3. Tadeusz PIECHEL 182 pkt
  ZESPOŁOWO
  1. LOK "GROT" 1 Wałcz 545 pkt
  2. U RYDERA Wałcz 507 pkt
  3. Młodzi Wilcy 488 pkt       
  PZZ Wałcz Fight Night

  W dniu 14 listopada 2015 r. w ramach V Pięściarskiego Turnieju im. Henryka Stasia w hali na Bukowinie w Wałczu odbyła się gala PZZ Wałcz Fight Night.

  Na Gali gościli m.in.: żona Henryka Stasia - Zofia, a także mistrz świata Krzysztof Głowacki oraz brązowy medalista IO Wojciech Bartnik. Władze samorządowe reprezentowali Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Joanna Rychlik-Łukasiewicz Wiceburmistrz Wałcza oraz Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy.
  Podczas Gali odbyło się 10 walk bokserskich w boksie olimpijskim, kilka walk pokazowych oraz dwie walki w formule MMA. Z zawodników z Wałcza swoje pojedynki wygrali Anna Góralska z KS Korona, Klaudia Cebula i Patryk Wysocki z KS Boxing Team oraz reprezentujący klub MMA ze Stargardu Szczecińskiego Patryk Trytek. Podczas zawodów odbyła się także licytacja pięściarskich rękawic z podpisami Krzysztofa Głowackiego i Wojciecha Bartnika, której wartość osiągnęła 12 tys. zł, a zakupu dokonał jeden z prezesów firmy drobiarskiej. Pieniądze przeznaczone zostaną na rozwój pięściarstwa w KS Boxing Team.


       
  NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

  W dniu 11 listopada 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W obchodach uczestniczyli m.in.: Krystyna Kołodziejska - Motyl Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza, radni Rady Powiatu, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcz.
  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie krótkie przemówienie wygłosił Starosta Wałecki. Starosta mówił do mieszkańców powiatu, aby nigdy nie zapomnieli o historii i cieszyli się z wolności, którą wywalczyli nasi rodacy. Kontynuując dzieło odrodzenia suwerenności, rodzi się jednocześnie także refleksja: czy wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia należycie szanujemy? Czy ją pielęgnujemy i doceniamy?
  Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  * * *

  Mszą św. o godz. 12.00 w kościele pw. NP NMP, rozpoczęły się również gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mirosławcu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Z udziałem Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu oraz Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca na Placu Lotników o godz. 17.00 odbył się uroczysty capstrzyk wojskowy. W uroczystości udział wzięli dowódcy i żołnierze z 12 Komendy Lotniska w Mirosławcu i 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, mieszkańcy miasta oraz młodzież szkolna i harcerze.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyła się wieczornica, którą wypełniły aranżacje utworów patriotycznych oraz pieśni historycznych w wykonaniu solistek z Ośrodka Kultury oraz zespołu wokalnego "Ardi". Podczas wieczornicy Gryfem Zachodniopomorskim odznaczony został Józef Śliwiński, pierwszy burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec, a odznaczenie wręczyła Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.


       
  Przekazanie dowodzenia nad 100 batalionem łączności

  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 3 listopada 2015 r. na placu apelowym w koszarach w Wałczu odbył się uroczysty apel z okazji przekazania dowodzenia nad 100 batalionem łączności. Piastujący to stanowisko od ponad 4 lat ppłk Wiesław Gwóźdź przekazał swoje obowiązki nowemu dowódcy, ppłk Sebastianowi Trojanowskiemu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Ppłk Sebastian Trojanowski swoją karierę wojskową rozpoczął w Wałczu w 100 batalionie. W dalszej części służby wojskowej był podwładnym ówczesnego majora Gwoździa, pełniąc służbę na stanowisku oficera Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności. Zastąpił majora Gwoździa na stanowisku Szefa Sekcji w Dowództwie Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W, a w 2014 roku objął stanowisko w Dowództwie Generalnym RSZ w Wydziale Systemów Kryptograficznych. Uroczyste przekazanie obowiązków zdający i przyjmujący obowiązki zameldowali Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKP-W. Następnie podpisali protokoły przekazania obowiązków a uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów stacjonujących w wałeckich koszarach. Po przekazaniu obowiązków nastąpiły okolicznościowe przemówienia.


  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,