Charakterystyka


dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  Spotkanie dot. Kontraktu Samorządowego
  Powiat Wałecki

  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu, Arkadiusza Szczerbo - Niefiedowicz z PWSZ w Wałczu, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i jednostek oświatowych, przedstawicieli PCPR i WTZ oraz pracowników firmy Faber Consulting z Torunia w dniu 20 marca 2015 r. w sali narad Starosta Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego.

  Podczas spotkania zaprezentowano:
  • Zasady i kierunki regionalnej interwencji dla Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020.
  • Obszary interwencji w ramach Kontraktu Samorządowego, podkreślając jednocześnie znaczenie działań w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej oraz szczególnej roli oświaty w ubieganiu się o środki finansowe w ramach KS. Zwracano również uwagę na szczególny rozwój działań aktywizujących przedsiębiorcze działania młodzieży.
  • Omawiano i podkreślano rolę przedsiębiorców oraz integrację ich projektów z projektami samorządowymi.
  • Omówiono zasady pracy i współdziałania w procesie tworzenia dokumentów projektowych do Kontraktu Samorządowego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego

  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 18 marca 2015 r. w sali narad Starosta Powiatowego w Wałczu odbył się Konwent z udziałem przedstawicieli władz samorządowych gmin Powiatu Wałeckiego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas Konwentu omawiano m.in.:
  • założenia Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, dla których planowane jest wykorzystanie mechanizmu Kontraktu Samorządowego,
  • potrzeby poszczególnych samorządów mieszczących się w obszarze KS,
  • zasady współpracy przy realizacji KS.
  Podczas spotkania zaprezentowano również koncepcję Kontraktu Samorządowego powiatu wałeckiego.


       
  Rok Szkoły Zawodowców

  W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - roku szkolnego 2014/2015 - "Rokiem Szkoły Zawodowców", Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizowało w dniu 18 marca 2015 r. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu spotkanie z przedstawicielami Słupskiej Strefy Ekonomicznej oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Tematem spotkania były działania promujące rozwój nowoczesnego szkolnictwa zawodowego oraz współpraca lokalnych środowisk przedsiębiorczych ze środowiskiem edukacyjnym na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb pracodawców, zarówno lokalnego jak i europejskiego rynku pracy, jego technologicznego i innowacyjnego rozwoju oraz jego uatrakcyjnienia w odbiorze społecznym. Omawiane podczas spotkania zagadnienia zaprezentowano w kontekście potrzeb rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz w celu uatrakcyjnienia procesu rekrutacji absolwentów szkół gimnazjalnych do szkół o profilu zawodowym.

  W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Maria Borecka Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie, Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów w Powiecie Wałeckim.


       
  Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego

  Dnia 18 marca 2015 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przy ul. Bydgoskiej 52 w Wałczu odbyły się kolejne warsztaty dotyczące konsultacji założeń społecznych nt.: "Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego Powiatu Wałeckiego".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Wypracowane podczas spotkań rozwiązania mogą w przyszłości posłużyć, jako składowa szeroko pojmowanej strategii rozwoju oświaty w Powiecie Wałeckim. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jedostek oświatowych, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele gmin i samorządów uczniowskich. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 14 kwietnia br.


       
  Spotkanie organizacyjne

  W dniu 16 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży w sprawie XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza, który odbędą w dniach 11-13 września 2015 r. w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Walenty Pawłowski Prezes RZP Wlkp. Płn., Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz i Dariusz Bartosik Z-ca Burmistrza Mirosławca.


       
  Jarmark Kaziukowy

  W dniu 15 marca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w dorocznym Jarmarku Kaziukowym, który odbył się w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Dzień świętego Kazimierza od ponad 400 lat jest w Wilnie okazją do organizowania jarmarku odpustowego. Dawni mieszkańcy Wilna i Kresów, mieszkający obecnie w Wałczu, kultywują tą tradycję. Organizatorem Jarmarku jest Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia "Świteź".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Od kilku już lat "Świteź" organizuje "Kaziuki" w formie imprezy otwartej dla mieszkańców. Przychodzą na nie kresowiacy i ich rodziny, a także przyjaciele i sympatycy organizacji. Tradycyjnie był również kiermasz ozdób wielkanocnych przygotowany przez Grupę Twórczą Ziemi Wałeckiej oraz wystawa pamiątek związanych z Wilnem. Całości klimatu dopełniały piosenki kresowe w wykonaniu przyjaciół stowarzyszenia, Marka i Jolanty Giłków z młodzieżą.


       
  Spotkanie na temat fotowoltaiki

  W dniu 12 marca 2015 r. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone tematyce fotowoltaiki, którego organizatorem była Firma "Pitern" Sp. z o.o. z Przeźmierowa zajmująca się od 11 lat wyłącznie systemami solarnymi. Firma ta wspiera inwestorów, rolników i osoby prywatne w rozwijaniu projektów fotowoltaicznych.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Od początku roku 2015 ruszył program dofinansowań dla systemów energii odnawialnej o nazwie Prosument. Środki pieniężne pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Prosument ma na celu wsparcie inwestycji głównie w gospodarstwach domowych. Dotacja wynosi 40% dla instalacji fotowoltaicznych do 40 kw. Dotacje na instalację fotowoltaiczne będą co roku pomniejszone. Środki finansowe przeznaczone na PROSUMENTA nie są zbyt duże, więc też należy szybko składać wnioski, ponieważ liczy się kolejność zgłoszeń. U naszych Zachodnich sąsiadów Niemców fotowoltaika jest już prawie na wszystkich domach, teraz czas na Polskę, a w szczególności na Województwo Zachodniopomorskie, ponieważ WFOŚiGW w Szczecinie jako pierwszy w Polsce uruchomił dotacje z tytułu PROSUMENTA dla osób prywatnych.

  Czym jest fotowoltaika ?

  Moduły fotowoltaiczne (PV) przekształcają promienie słoneczne na prąd elektryczny, który dalej jest wykorzystywany na bieżącą w naszych domach. Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo stabilne i korzystne dla tego typu systemów. Polskie prawo już dziś pozwala także na przyłączanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci energetycznej. Dzięki uchwalonej ustawie tzw. Mały Trójpak Energetyczny dostawca energii elektrycznej ma obowiązek bezpłatnego przyłączenia instalacji fotowoltaicznej poprzez wymianę licznika energii na dwukierunkowy. Posiadając instalację PV ograniczamy zużycie energii elektrycznej z sieci energetycznej do minimum. Tym samym stajemy się niezależni od wzrostu cen energii elektrycznej.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Zapotrzebowanie i produkcja prądu?

  Produkcja własnego prądu pozwala na znaczne oszczędności. Typowa 4 osobowa rodzina zużywa rocznie ok. 3000 kWh. Zamontowana instalacja PV o mocy 3,0 kW wyprodukuję rocznie ok. 2800 kWh - jest to znaczący udział w rocznym zużyciu energii elektrycznej. Aby uzyskać taką moc powinniśmy zainstalować 12 moduły fotowoltaicznych o mocy maksymalnej 250 Wp. Należy także pamiętać o tym iż żywotność instalacji PV to ponad 25 lat !

  Kiedy rozpocząć planowanie i rozpocząć oszczędzanie?

  Nie należy odkładać decyzji o inwestowaniu w fotowoltaikę na ostatnią chwilę. Już teraz powinnyśmy rozpocząć wszystkie formalności z tym związane, przygotować wnioski, zaprojektować instalację. Wtedy uzyskamy pewność iż nasza instalacja będzie zamontowana w pierwszym etapie programu Prosument uzyskując tym samym maksymalne dofinansowanie w wysokości 40%.


       
  Przedszkolaki w Urzędzie

  Grupa 4 i 5 latków z Niepublicznego Przedszkola "Czerwony Kapturek" w Wałczu odwiedziła w dniu 11 marca 2015 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu. Dzieci spotkały się z władzami powiatu Starostą Bogdanem Wankiewiczem, Wicestarostą Jolantą Wegner i Sekretarzem Zbigniewem Wolnym.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Przedszkolaki przyglądały się pracy urzędu, zwiedzały wydziały starostwa oraz poznawały funkcjonowanie urzędu Starostwa Powiatowego w Wałczu. Dzieci zadawały interesujące pytania i wyrażały swoje opinie na temat "ważnych urzędowych spraw", jednak największe zadowolenie przedszkolaków wywołała przejażdżka windą. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały drobne upominki.


       
  "Edward Dwurnik - wielki malarz treści"

  W dniu 8 marca 2015 r. w Muzeum Ziemi Wałeckiej rozpoczął się wernisaż wystawy zatytułowanej "Edward Dwurnik - wielki malarz treści".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas uroczystego otwarcia wystawy gościła Małgorzata Kranz dyrektor Muzeum Regionalnego w Wągrowcu. Wystawa, której kustoszem jest Marlena Jakubczyk potrwa do 19 kwietnia br.


       
  Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego
  Powiat Wałecki

  W dniu 6 marca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Kongresie 25-lecia Zarządu Terytorialnego, który odbył się w Poznaniu.

  Kongres w Poznaniu zgromadził wiele znamienitych gości wśród których byli m.in.: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, Marszałek Senatu Bogdan Borusowicz oraz prof. Jerzy Buzek.
  Uroczyste obchody XXV rocznicy odtworzenia w Polsce po blisko półwieczu samorządu terytorialnego odbyły się w przeddzień rocznicy uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
  Reforma samorządowa jest powszechnie uważana za najbardziej udaną z polskich reform. Spotkanie było również okazją do refleksji nad osiągnięciami minionego ćwierćwiecza i pokazania samorządowej jedności. Na Kongresie zaprezentowano problemy i wyzwania stojące przed samorządem terytorialnym oraz debatowano o przyszłości.


       
  Zebranie Kapituły

  W dniu 6 marca 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się zebranie Kapituły przyznającej nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" i nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" w celu omówienia tegorocznych nominacji.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Wicestarosty Jolanty Wegner, udział wzięli laureaci nagrody honorowej Super Laur Powiatu Waleckiego: ks. Prałat dr Romuald Kunicki, Henryk Wojtasik i Zbigniew Cebula reprezentujący Jarosława Horodeckiego oraz laureaci nagrody Laur Powiatu Wałeckiego w 2014 r.: Janusz Marcin Ejma "Power - Tech" (Laur Powiatu 2014 w kat. Działalność Gospodarcza), Mieczysława Łukaszewicz (Laur Powiatu 2014 w kat. Działalność Społeczna) oraz Adam Łukaszewicz UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz (Laur Powiatu 2014 w kat. Działalność Sportowa).


       
  Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego
  Powiat Wałecki

  Dnia 4 marca 2015 r. z udziałem Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu odbyło się spotkanie otwierające cykl konsultacji założeń społecznych pt.: "Funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego Powiatu Wałeckiego".

  W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i jedostek oświatowych, pracownicy Starostwa Powiatowego, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządów uczniowskich.
  Forma, wymiar i zakres przedmiotowych warsztatów społecznych zależne będą od faktycznego zainteresowania i zgłaszanego akcesu grup oraz podmiotów, które upatrują w funkcjonowaniu edukacji istotny czynnik życia społecznego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Wypracowane rozwiązania w tej materii mogą w przyszłości posłużyć jako składowa szeroko pojmowanej strategii rozwoju oświaty w Powiecie Wałeckim. Kolejne spotkania odbędą się w dniach 18 marca i 14 kwietnia br.


       
  Spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych

  W dniu 4 marca 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i jednostek oświatowych w powiecie.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Spotkanie otworzyła Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, która przywitała zaproszonych gości i przedstawiła cel spotkania.
  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu przedstawił wstępne wytyczne do projektów organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016.
  Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przedstawili własny sposób przygotowania oferty edukacyjnej w naborze na rok szkolny 2015/2016, a dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu omówił organizację Giełdy Zawodoznawczej, która odbędzie się w marcu br.


       
  Seminarium w Szczecinie

  W dniach 2-3 marca 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Paweł Gwozdecki Skarbnik Powiatu wzięli udział w seminarium Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast oraz Przewodniczących Zarządów jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Szczecinie.

  Organizatorem seminarium, które dotyczyło finansów publicznych była Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.


  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,