Charakterystyka
dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  Uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego

  W dniu 22 kwietnia 2016 r. w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Wałeckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.

  Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu, po czym wszystkim zaproszonych gości przywitali dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jolanta Wegner Wicestarosta. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu w Wałczu, Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponagimnazjalnych, nauczyciele i wychowawcy, rodzice stypendystów oraz przedstawiciele mediów.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Stypendia Starosty Wałeckiego przyznawane są dwa razy do roku, po zakończeniu semestru, za który dokonywana jest klasyfikacja na okres 5 miesięcy. Wnioski o przyznanie stypendiów składają do Starosty Wałeckiego dyrektorzy szkół.
  Zarząd Powiatu przyznał stypendia dla 7 uczniów za I semestr 2015/2016. Otrzymali je: Jan Dziedziela (ZS Nr 1 - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Klaudia Kusiak (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Magdalena Popiołek (PCKZiU - za bardzo dobre wyniki w sporcie), Agata Dąbrowska (PCKZiU - za bardzo dobry wynik w konkursie polonistycznym), Natalia Pawłowska (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie), Justyna Szymczak (ZS Nr 4 RCKU - za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie) oraz Agata Buczkowska (ZS Nr 4 RCKU - za osiągnięcia artystyczne na festiwalach piosenkarskich). Ponadto dwie uczennice ZS Nr 1, Katarzyna Kołodziejczyk i Justyna Iskrzycka otrzymały wyróżnienia za bardzo dobre wyniki sportowe. Wszyscy nagrodzeni oraz ich rodzice otrzymali specjalne listy gratulacyjne.


       
  Powiat Wałecki
  W dniu 22 kwietnia br. Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu- Zbigniew Wolny gościli w Starostwie Powiatowym obrońcę tytułu Mistrza Świata WBO w kategorii junior ciężkiej- Krzysztofa Głowackiego.

  Panu Krzysztofowi pogratulowano kolejnego sukcesu oraz podziękowano za poświęcenie i osobiste zaangażowanie w dążeniu do stawianych sobie celów. Podkreślono także ogromny wkład w promocję Powiatu Wałeckiego na arenie międzynarodowej.

  Panie Krzysztofie, życzymy Panu dalszych sukcesów,
  spełnienia marzeń i szczęścia w życiu osobistym.       
  Powiat Wałecki
  W dniu 21 kwietnia br. Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner gościli w Starostwie Powiatowym zwyciężczynię II edycji "Małych Gigantów"- Dominikę Ptak wraz z rodzicami.

  Dominice dziękowano za zaangażowanie, kreatywność i promocję Powiatu Wałeckiego oraz życzono dalszych sukcesów i spełnienia marzeń.

  Dominiko, jesteś Wielkim Gigantem Powiatu Wałeckiego!


       
  Starosta Wałecki informuje, że wystąpił z protestem do Kierownika Terenowej Stacji Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie przeciwko zamknięciu punktu poboru krwi w Wałczu w pomieszczeniach 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią.

  Zamkniecie punktu narazi krwiodawców na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów dojazdu do najbliższych punktów w Drawsku Pomorskim lub Pile, co jednocześnie może skutkować zmniejszeniem liczby honorowych krwiodawców w Powiecie Wałeckim, a tym samym ilość pobieranej krwi. Zdaniem Starosty względy finansowe nie mogą powodować negatywnych konsekwencji dla honorowych krwiodawców, którzy poprzez swoje bezinteresowne poświęcenie i chęć pomocy innym ratują ludzkie życie i zdrowie.
  Starosta zaapelował o ponowne rozważenie decyzji o zamknięciu punktu poboru krwi w Wałczu oraz wzięcie pod uwagę negatywnych aspektów społecznych i zdrowotnych tej decyzji. Jednocześnie Starosta wystosował do Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie propozycję nawiązania współpracy, celem ponownego utworzenia na terenie powiatu punktu poboru krwi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Punkt taki istniał przy ul. 12 Lutego do 2010 r.
  O dalszych decyzjach i kierunkach działań dotyczących funkcjonowania punktu poboru krwi w Wałczu będziemy poinformować Państwa odrębnym komunikatem.
  Starosta Wałecki
  Bogdan Wankiewicz


       
  W dniu 19 kwietnia 2016 r. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałczu. Spotkanie odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W czasie spotkania Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu - Wanda Grochowska- Skonieczna przedstawiła informację o sytuacji na rynku pracy w I kwartale 2016 r., dokonała także analizy porównawczej stopy bezrobocia w powiecie wałeckim w I kwartale 2016 r. do I kwartału w latach 2013-2015. Ponadto rozmawiano także na temat priorytetów wydatkowania środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz nominacji Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu do tytułu "Lider Rozwoju Regionalnego 2016".


       
  W dniu 15 kwietnia 2016 r. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szkół i uczelni powiatu wałeckiego odwiedzili firmę Philips Lighting Poland S.A. w Pile.

  W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Wałecki- Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu- Zbigniew Wolny, Jan Matuszewski- Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak- Z-ca Burmistrza Tuczna, Sławomir Zych- Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Wałcz, Bogumiła Kargul- Referat Gospodarki Inwestycji i Środowiska Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek- Rektor PWSZ w Wałczu, Jacek Kasiński- Kanclerz PWSZ w Wałczu, Arkadiusz Szczerbo- Niefiedowicz- Dział Rozwoju i Współpracy PWSZ w Wałczu, Dorota Matuszak- Kołtan- Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, Leszek Molka- Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu, Piotr Filipiak- Dyrektor PCKZiU w Wałczu, Mirosław Dulęba- PCKZiU w Wałczu, Dariusz Dąbrowski- Zespół Szkół nr 1 w Wałczu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Delegację z ramienia Philips Lighting Poland S.A. podjęli Marek Łasiński- Dyrektor Rozwoju Oświetlenia CEE, dr Paweł Morawski- Ekspert Oświetlenia, Marek Lorczyk- Key Account Manager Public Segment, Dariusz Karwacki- Mecenas oraz Wojciech Szerement - Senior Industrial Engineer. Philips Lighting Poland S.A. z siedzibą w Pile, to od 25 lat niekwestionowany lider na polskim rynku oświetleniowym. Przedsiębiorstwo stanowi największe centrum produkcji, dystrybucji i sprzedaży konwencjonalnego oraz LED-owego oświetlenia na świecie w sektorze Philips Lighting. Odwiedzający przedsiębiorstwo mieli okazję doświadczyć jakie możliwości daje światło przebywając w Międzynarodowym Centrum Zastosowań Źródeł Światła- unikalnym w skali kraju i regionu Europy Centralnej i Wschodniej laboratorium, służącym do doradzania klientom rozwiązań energooszczędnych, poprawiających komfort i estetykę widzenia.


       
  Powiat Wałecki
  Starosta Wałecki ma zaszczyt poinformować, że Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu uzyskał nominację do tytułu "LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016" za realizację projektów na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy oraz sukcesy w aktywizacji społeczności lokalnej, w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Biznes Plus w Gazecie Wyborczej.
  Serdecznie gratulujemy!       
  Powiat Wałecki
  Rusza przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z na odcinku Stacja PKP Strączno - m. Strączno długości 1,222 mb w km 8+883 ÷ 10+105 (droga relacji Nakielno-Strączno).

  W dniu 14 kwietnia nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą robót firmą Colas Polska Sp. z o.o. Zakończenie realizacji inwestycji ma nastąpić do dnia 31 października 2016 r. Zadanie dofinansowane zostanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wójt Gminy Wałcz będzie partycypował w poniesieniu kosztów wykonania przebudowy drogi.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki       
  Dnia 12 kwietnia 2016 r. podpisana została umowa o roboty budowlane oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Wykonawcą robót budowlanych jest firma STEF-BUD Przemysław Stefaniak z siedzibą w Wieleniu. Zakończenie inwestycji ma nastąpić do dnia 30 czerwca bieżącego roku. Przebudowa dotyczy pomieszczenia sali narad, sanitariatów, części pomieszczeń biurowych oraz remontu korytarza.


       
  Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2016 "Pamięć miejsc i ludzi"

  Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie - w imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza serdecznie jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, organizacje i stowarzyszenia, szkoły oraz instytucje kultury, do czynnego uczestnictwa w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa 2016. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Pamięć miejsc i ludzi" i przywołuje na myśl wspomnienia zachowane w ludzkich sercach i umysłach, ale także te symboliczne, tkwiące w przestrzeni naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, w miejscach istniejących bądź bezpowrotnie utraconych z powodu trudnej historii tego terenu.

  Kanwą wydarzeń organizowanych w ramach Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa stać się mogą zarówno ludzkie losy, jak także dóbr dziedziczonych: zabytków, zapomnianych cmentarzy, pomników, miejsc rodzinnych i przechowanych w nich lokalnych tradycji.

  Sposób uczestnictwa w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa jest absolutnie dowolny i może chociażby przyjąć formę prelekcji, wycieczek do charakterystycznych dla regionu miejsc, konkursów literackich czy plastycznych.

  Zgłoszenia do udziału w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa przyjmują i wszelakich informacji udzielają koordynujące projekt: st. kustosz Maria Witek m.witek@bdz.szczecin.pl (091 433 70 98, kom. 501 546 447) i st. kustosz Anna Bartczak a.bartczak@bdz.szczecin.pl (091 433 70 98, kom. 508 193 730).


       
  W dniu 8 kwietnia br. w Hali Sportowej Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Wałczu przy ulicy Sądowej 9 odbyły się VI Targi Pracy.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Targi zostały zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu we współpracy z Zespołem Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu oraz Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie, w związku z organizacją Europejskich Dni Pracodawcy, prowadzonych w ramach sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia. Otwarcia dokonali: Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu- Wanda Grochowska - Skonieczna. W tegorocznych targach wzięło udział 39 wystawców, w tym 17 pracodawców, 10 agencji pośrednictwa pracy, szkoły i uczelnie wyższe, instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, niepełnosprawne, młodzież oraz instytucje otoczenia biznesu, zajmujące się problematyką nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy a także ubezpieczeń społecznych. W czasie targów można było także bezpłatnie dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu wałeckiego.


       
  Powiat Wałecki
  Dnia 06 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościł Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jack Staśkiewicz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski.

  Spotkanie z Panem Starostą dr Bogdanem Wankiewiczem miało na celu omówienie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Wałeckiego oraz zacieśnienie współpracy Powiatu z Państwową Strażą Pożarną na obszarze województwa Zachodniopomorskiego.


       
  W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Pałacu we Wrzosach odbył się Konwent Władz Samorządowych Powiatu Wałeckiego. Gospodarzami Konwentu byli Burmistrz Gminy i Miasta Tuczno - Krzysztof Hara oraz Wiceburmistrz - Janusz Bartczak.

  W Konwencie udział wzięli przedstawiciele wszystkich samorządów Powiatu Wałeckiego: Wicestarosta Powiatu Wałeckiego - Jolanta Wegner, Burmistrz Miasta Wałcza - Bogusława Towalewska, Starosta Powiatu Wałeckiego - dr Bogdan Wankiewicz, Wójt Gminy Wałcz- Jan Matuszewski, Burmistrz Człopy - Zdzisław Kmieć, Burmistrz Mirosławca - Piotr Pawlik oraz gościnnie Wójt Gminy Wierzchowo - Jan Szewczyk. W spotkaniu brali udział również przedstawiciele Firmy Faber Consulting - Państwo Anna i Robert Łapacz, Pan Mariusz Klimaczak - Doradca Prezesa NBP oraz specjalista w zakresie OZE jak również Paweł Gwozdecki - Skarbnik Powiatu oraz Arkadiusz Szczerbo - Niefiedowicz i Kamila Trojanowska - koordynujący pracami nad Kontraktem Samorządowym.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Omówionych zostało kilka tematów istotnych dla wszystkich uczestników. Podjęto temat priorytetowej trasy rowerowej Pomorza Zachodniego - Bałtyk - Wałcz, na odcinku - Wałcz- Wierzchowo. Zarówno Pani Burmistrz Bogusława Towalewska jak i Pan Wójt Jan Matuszewski podejmą wszelkie działania zmierzające do realizacji tej inwestycji.
  Wspólną inwestycję z Wójtem Janem Szewczykiem planuje podjąć Burmistrz Mirosławca - w zakresie uruchomienia połączenia kolejowego łączącego Mirosławiec z Wierzchowem.
  Kolejnym zagadnieniem był Kontrakt Samorządowy i informacja na temat kolejnych kroków zmierzających do podpisania dokumentu i napisania właściwych wniosków o dofinansowanie wszystkich działań zaplanowanych w Kontrakcie.
  Zaproszony gość - pan Mariusz Klimczak przedstawił informację nt. zmiany oświetlenia w placówkach oświatowych podyktowaną dyrektywami unijnymi i zmianami w przepisach krajowych. W związku z tym Starosta zaproponował udział w Zwiedzeniu Międzynarodowego Centrum Zastosowań Światła w Pile, na zaproszenie Pana Wojciecha Szerementa przedstawiciela firmy Philips.


       
  W dniu 4 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościliśmy delegację z miasta Brandenburg a/d Havel. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości podjęcia współpracy pomiędzy Powiatem Wałeckim a miastem Brandenburg a/d Havel.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W spotkaniu udział wzięli: Tim Freudenberg - Naczelnik Wydziału Kultury, Dorena Otto- Naczelnik Wydziału Oświaty, Sebastian Bradke- Dyrektor Zarządzający Sportbund Brandenburg a/d Havel e.V., Carolin Wokock- pracownik ds. kontaktów międzynarodowych Urzędu Miasta Brandenburg a/d Havel, Martin Crull z Regionalnego Biura Doradczego MCC oraz prof. Piotr Sulikowski - tłumacz. Stronę polską reprezentowali: Starosta Wałecki- dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki- Jolanta Wegner, Sekretarz Powiatu- Zbigniew Wolny, Zastępca Burmistrza Tuczna- Janusz Bartczak, Dyrektor COS OPO Wałcz- Zdzisław Ryder, Dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu- Waldemar Rogulski oraz pracownicy Starostwa.

  W czasie spotkania ustalono, że głównymi filarami współpracy będą sport, kultura oraz gospodarka. Padły też propozycje dotyczące wymiany młodzieży ze szkół średnich oraz wspólnego udziału w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych na obu obszarach. Ponadto rozmawiano o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych na realizację wspólnych projektów. Delegaci odwiedzili także Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz COS OPO Wałcz.


       
  Powiat Wałecki
  W dniu 1 kwietnia 2016 roku Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki uczestniczyła w eliminacjach powiatowych XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM", które odbyły się w obiekcie Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu.

  W konkursie uczestniczyło 36 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe (szkoły podstawowe - 12, gimnazja - 14, szkoły ponadgimnazjalne - 10). Uczestnicy zostali wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w gminach: Człopa, Tuczno, Mirosławiec, Wałcz oraz mieście Wałcz. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Wyniki końcowe eliminacji powiatowych:
  I grupa:
  1. Dominik Cholewa - Szkoła Podstawowa w Gostomi
  2. Łukasz Tereszczak - Zespół Szkół w Tucznie
  3. Szymon Ryło - Szkoła Podstawowa w Szwecji
  4. Szymon Wasylków - Zespół Szkół Gminnych w Mirosławcu
  5. Jakub Kociuba - Zespół Szkół w Tucznie

  II grupa:
  1. Michał Miedzianko - Publiczne Gimnazjum w Człopie
  2. Weronika Szczechowska - Gimnazjum w Chwiramie
  3. Kamila Gościńska - Gimnazjum nr 2 w Wałczu
  4. Hanna Szewczyk - Zespół Szkół w Tucznie
  5. Dominik Nieradka - Publiczne Gimnazjum w Człopie

  III grupa:
  1. Justyna Kowalczewska - OSP w Szwecji
  2. Damian Marchlewski - Zespół Szkół nr 1 w Wałczu
  3. Bartosz Kociuba - PCKZiU w Wałczu
  4. Łukasz Bugajski - Zespół Szkół nr 4 RCKUw Wałczu
  5. Karolina Włodarczyk - PCKZIU w Wałczu

  Powiat Wałecki, Miasto Wałcz, Gmina Wałcz,
  Powiat Wałecki
  Mirosławiec, Człopa, i Płytnica ufundowały nagrody rzeczowe dla zwycięzców w postaci książek i sprzętu multimedialnego. Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu Kazimierz Maciejewski oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu Leszek Molka wręczyli triumfatorom nagrody oraz okolicznościowe dyplomy.
  Do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Połczynie Zdroju pow. łobeski w dniu 23 kwietnia 2016 r. zakwalifikowani zostali:
  • Dominik Cholewa,
  • Michał Miedzianko,
  • Justyna Kowalczewska.
  • Damian Marchlewski


       
  Powiat Wałecki
  W dniu 24 marca 2016 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wałczu reprezentowanym przez Bogdana Wankiewicza - Starostę a 100 batalionem łączności w Wałczu reprezentowanym przez Sebastiana Trojanowskiego - podpułkownika.

  Głównym celem porozumienia jest:
  • współpraca w pozyskiwaniu społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;
  • upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Jednostki Wojskowej;
  • Powiat Wałecki
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;
  • pozyskiwanie kandydatów do służby wojskowej oraz promowania nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych;
  • w zakresie wychowywania patriotycznego, edukacji obronnej integrowania środowiska żołnierskiego z lokalną społecznością;
  • propagowanie postaw i zachowań tj.: honor, uczciwość, prawdomówność, obrona słabszych.


       
  Powiat Wałecki
  Dnia 23 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

  W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Wanda Nowotarska reprezentująca Urząd Marszałkowski WZ, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Z-ca Burmistrza Miasta Wałcz Waldemar Lechnik, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lucyna Kabs-Małecka.

  Powiat Wałecki
  Celem spotkania było omówienie współpracy na rzecz utworzenia "Sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego" (trasa Bałtyk - Wałcz) pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a władzami samorządowymi Powiatu Wałeckiego. Priorytetem dla Województwa Zachodniopomorskiego jest rozwój turystyki rowerowej w naszym regionie poprzez wykorzystanie istniejących walorów turystyki rowerowej dzięki czemu zapewnione zostanie bezpieczeństwo rowerzystów między innymi poprzez odsunięcie ścieżek rowerowych od dróg samorządowych.
  Zgodnie z założeniami koncepcji, w wyniku decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wskazano 4 główne trasy priorytetowe, które zostały szczegółowo opracowane:
  1. Trasa Nadmorska
  2. Trasa Pojezierna (Tysiąca Jezior)
  3. Trasa Bałtyk - Wałcz
  4. Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego
  Szacowana długość trasy Bałtyk - Wałcz wynosi 243,40 km, a wstępnie wyliczone koszty stanowią kwotę 23 464 681 zł. Utworzenie trasy rowerowej w naszym regionie zrealizowane zostanie przy udziale środków zewnętrznych.


       
  Dnia 23 marca 2016 roku, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jolanta Wegner przekazali informację o zatwierdzeniu Koncepcji Kontraktu Samorządowego.

  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, po analizie wszystkich złożonych koncepcji oraz stanu dostępnych środków, podjął decyzję o przyznaniu wsparcia dla 6 projektów, w tym dla "Metalowej dźwigni regionu" - rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego.
  Obecnie czeka nas wytężona praca nad przygotowaniem 22 projektów, które są projektami priorytetowymi, zaś pozostałe 42 projekty są komplementarne i będą składane w drodze konkursowej.
  W okresie realizacji Kontraktu Samorządowego tj. w latach 2016-2022 na barkach Lidera - Powiatu Wałeckiego będzie spoczywać kontrola wszystkich projektów, nadzór nad ich prawidłową realizacją jak też monitorowanie założonych przez każdy samorząd wskaźników.
  Koncepcje Kontraktu Samorządowego Koncepcją Kontraktu Samorządowego tworzą:
  • Gmina i Miasto Mirosławiec;
  • Miasto i Gmina Człopa;
  • Gmina Tuczno;
  • Gmina Miejska Wałcz;
  • Gmina Wiejska Wałcz;
  • Powiat Wałecki.
  Założona kwota na dofinansowanie 22 projektów priorytetowych wynosi około 37 mln zł.


       
  Spotkanie dotyczące współpracy
  pomiędzy jednostkami oświatowymi


  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu w dniu 22 marca 2016 r. odbyło się spotkanie dotyczące współpracy pomiędzy jednostkami oświatowymi z terenu Powiatu Wałeckiego.

  W spotkaniu uczestniczyli: Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych, przedszkoli, przedstawiciele związków zawodowych oświaty, samorządów, PWSZ w Wałczu oraz prasy.
  Obecnych na spotkaniu serdecznie przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który w krótkim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację w oświacie ponadgimnazjalnej. Starosta wyraził zadowolenie ze spotkania, które daje możliwość na wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami jednostek oświatowych w powiecie.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Następnie głos zabrała Jolanta Wegner Wicestarosta, która przedstawiła i omówiła podjęte przez Zarząd Powiatu w Wałczu działania restrukturyzacyjne w oświacie ponadgimnazjalnej. Pani Wicestarosta przedstawiła aktualną ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 oraz wyraziła nadzieję, że współpraca pomiędzy jednostkami oświatowymi w powiecie będzie się rozwijać.
  Przykładem pierwszego, pozytywnego w tym zakresie kroku było podpisanie na spotkaniu listu intencyjnego pomiędzy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu i Zespołem Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu. Celem podpisanego listu jest wyrażenie woli w sprawie organizacji partnerstwa w zakresie szkolenia sportowego młodzieży szkolnej w gimnazjum i szkole ponadgimnajzalnej, zwiększające aktywność i efektywność działań na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.
  Następnie głos zabrał dr inż. doc. Marek Olesiak Dziekan Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, który przedstawił ofertę edukacyjną wałeckiej uczelni oraz zaprosił wszystkich na Juwenalia 2016 PWSZ w Wałczu, które odbędą się w dniu 20 maja 2016 r.
  Podczas spotkania ustalono również, że kolejne spotkanie z przedstawicielami jednostek oświatowych w powiecie odbędzie pod koniec kwietnia br. w Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu.


       
  Powiat Wałecki
  W dniu 18 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościła Anna Góralska, która zajęła I miejsce na 5. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Kobiet w Boksie w Grudziądzu, oraz otrzymała wyróżnienie Najlepszej Zawodniczki 5. Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

  Trzeci rok z rzędu podopieczna Łukasza i Zbigniewa Butryńskich została młodzieżową mistrzynią Polski w boksie.
  Podczas spotkania nie zabrakło gratulacji i ciepłych słów pod adresem Anny Góralskiej, której osiągnięcie i wytrwałość jest wzorem dla wszystkich młodych adeptów boksu, zaczynających przygodę ze sportem.
  Starosta Wałecki i Sekretarz Powiatu przekazali na ręce Mistrzyni list gratulacyjny oraz drobny upominek.


       
  Powiat Wałecki
  Dnia 8 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu gościła delegacja miasta Bad Essen z powiatu partnerskiego Osnabrück.

  Głównym celem spotkania było zacieśnienie współpracy, a także wymiana poglądów oraz zarys nowych, wspólnych przedsięwzięć na przyszłość.
       
  W dniu 7 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu z udziałem Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza oraz Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Tematem spotkania było:
  1. Współpraca Powiatu Wałeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
  2. Informacja dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wałeckiego w 2016 roku.
  3. Informacja dot. zmian w ustawie o stowarzyszeniach.


       
  XIV Powiatowa Giełda Zawodoznawcza

  Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta oraz Piotr Suchojad Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu gościli podczas XIV Powiatowej Giełdy Zawodoznawczej, która odbyła się w dniu 4 marca 2016 r. w Wałeckim Centrum Kultury.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Giełda skierowana była do uczniów klas III gimnazjów, ich rodziców oraz nauczycieli. Dzień ten, był dniem otwartym szkół ponadgimnazjalnych. W Wałeckim Centrum Kultury swoje stoiska z ofertą kierunków kształcenia zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Nr 1 ("Kazik"), Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ("Rolnik") Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ("Zawka" i "Budowlanka"), Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy. Celem Giełdy Zawodoznawczej była prezentacja kierunków kształcenia wałeckich szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.
  Ponadto podczas Giełdy pracownicy Poradni informowali uczniów o kierunkach kształcenia szkół spoza powiatu, a Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informował o zawodach, które są poszukiwane na rynku pracy. Organizatorem Giełdy była Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu oraz szkoły ponadgimnazjalne.


  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,