Charakterystyka
dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  Zapraszamy do Szczecina w dniach 11-14 października 2017 r.
  na DNI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ.


       
  Podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie/ restauratorskie/ roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Powiat Wałecki

  W dniu 9 października br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Wałeckim a Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Mikołaja w Wałczu w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  W ramach zakresu rzeczowego zadania zostanie wykonany kolejny etap prac przy elewacji kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja w Wałczu. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 64 000 zł. Na realizację zadania Parafia pozyskała 10 000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. 10 000 zł na ten cel przeznaczy także Powiat Wałecki.


       
  "Zakup wraz z montażem stacji meteorologicznej"

  W dniu 25 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu została podpisana umowa pomiędzy Zachodniopomorską Izbą Rolniczą, Starostwem Powiatowym w Wałczu, Urzędem Miasta Wałcz oraz Gminami: Człopa, Mirosławiec, Tuczno i Wałcz na realizację zadania pn. "Zakup wraz z montażem stacji meteorologicznej".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Stacja włączona będzie do sieci Krajowego Systemu Monitoringu i będzie dokonywała pomiarów siły wiatru, temperatury gruntu, temperatury powietrza oraz ilości opadów. W stacji będzie również mierzona polowa pojemność wody, niezbędna do wyliczania klimatycznego bilansu wodnego dla powiatu w przypadku suszy. Stacja będzie zlokalizowana w Tucznie w sąsiedztwie stadionu miejskiego.


       
  Podsumowanie działalności wałeckiego LOK-u

  W dniu 22 lipca br. Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny uczestniczył w zebraniu podsumowującym działalność wałeckiego LOK-u w 2016 roku.

  W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wojsk kanadyjskich stacjonujących na poligonie drawskim, którzy przywieźli ze sobą sprzęt wojskowy i udostępnili go zwiedzającym podczas pikniku dla rodzin wojskowych.


       
  Spotkanie przedstawicieli dwóch Euroregionów

  W dniu 15 lipca br. na Stadionie Miejskim w Tucznie odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch Euroregionów- Euroregionu Pomerania i Euroregionu Pro Europa Viadrina w ramach projektu pn. "Polsko - niemieckie spotkanie na miedzy" towarzyszącemu Dniom Tuczna. Partnerami projektu byli Powiat Wałecki oraz Urząd Oder- Welse. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele z Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego oraz Czarnkowsko - Trzcianeckiego i Lidzbarskiego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Władze Powiatu Wałeckiego reprezentowali Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). Celem projektu było zacieśnienie współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami oraz wymiana doświadczeń w zakresie współpracy różnych samorządów i organizacji pozarządowych oraz wzajemne poznanie kultury i historii regionów reprezentowanych w projekcie. Partnerzy przygotowali stoiska promocyjne promujące partnerskie regiony, a na scenie zaprezentowali program artystyczny. Dzień wcześniej przedstawiciele Powiatu Wałeckiego i Amt Oder - Welse spotkali się, aby omówić dotychczasową współpracę i możliwości realizacji wspólnych projektów w roku 2018. Zarówno dla uczestników polskich jak i niemieckich uczestnictwo w projekcie było okazją do poznania kultury i historii zaprzyjaźnionych regionów.


       
  10 - lecia współpracy partnerskiej pomiędzy
  Powiatem Wałeckim a Powiatem Osnabrück


  W dniu 15 lipca br. na zamku w Tucznie odbyła się uroczystość 10 - lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wałeckim a Powiatem Osnabrück. Oba Powiaty podpisały umowę partnerską 13 lipca 2007 roku w Niemczech, a następnie 5 sierpnia 2008 r. w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Celem nawiązanej współpracy między Powiatami jest wspieranie wymiany młodzieży, pielęgnowanie przyjaźni między narodami, inicjowanie spotkań organizacji pozarządowych oraz współpraca kulturalna, gospodarcza i społeczna. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych Powiatów: Strzelecko - Drezdeneckiego, Czarnkowsko - Trzcianeckiego oraz Lidzbarskiego, reprezentanci Gminy Bad Essen, Poseł na Sejm RP - Paweł Suski, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, pierwszy Starosta Wałecki Henryk Wojtasik, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wałeckiego oraz radni Rady Powiatu. Odnowienie aktu partnerstwa podpisali Wicestarosta Powiatu Osnabrück Werner Lager oraz Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Śpiewaczego "Chabry" oraz warta Drużyny Wojów Grodu Wałcz Bractwa Rycerzy Bezimiennych.


       
  Święto Policji w Wałczu.

  W dniu 14 lipca br. odbyła się uroczystość Święta Policji w Wałczu. Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali dr Bogdan Wankiewicz - Starosta Wałecki oraz Bogdan Białas - Przewodniczący Rady Powiatu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Na uroczystości obecni byli m.in. Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, Burmistrz Miasta Wałcz Bogusława Towalewska, Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik, Komendant Wojewódzki Policji insp. Jacek Cegieła, oraz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji kom. Arkadiusz Górecki.
  W imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego Starosta Wałecki oraz Przewodniczący Rady Powiatu złożyli wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym policji najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli wyróżniania podinsp. Dorocie Sadowskiej -Naczelnikowi Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, asp. szt. Andrzejowi Kilijańskiemu - detektywowi Wydziału Kryminalnego i st. sierż. Rafałowi Nieckarzowi - policjantowi Zespołu I Referatu Patrolowo-Interwencyjnego. Starosta Wałecki na ręce Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Wałczu mł. insp. Zbigniewa Podhorodeckiego przekazał list gratulacyjny oraz podziękował wszystkim policjantom za ich pełną poświecenia, ofiarną służbę.


       
  W dniu 14 lipca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Pani Wicestarosta Jolanta Wegner oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się z kierownictwem wałeckiego Powiatowego Urzędu Pracy.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Festiwal Dwóch Jezior

  W dniach 7-9 lipca br. w Wałczu odbywał się Festiwal Dwóch Jezior. W otwarciu festiwalu uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

  Organizatorami festiwalu byli: Urząd Miasta Wałcz, Wałeckie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie "Drako", Amatorski Klub Żeglarski, Polski Związek Wędkarski- Koło Miasto Wałcz, WOPR Wałcz oraz Zespół Piosenki Żeglarskiej "Majtki Bosmana". W dniu 9 lipca br. Starosta uczestniczył w jubileuszu 25 -lecia współpracy pomiędzy Miastem Werne a Wałczem oraz 10 - lecia współpracy pomiędzy Miastem Wałcz a Gminą Bad Essen. Uroczystość odbyła się w Muzeum Ziemi Wałeckiej.


       
  Mistrzostwa Europy w Hokeju na Trawie
  Powiat Wałecki


  W dniach 5-8 lipca br. na terenie Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbywały się Mistrzostwa Europy w Hokeju na Trawie do lat 16 chłopców. W ceremonii otwarcia ME wziął udział Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.

  Starosta dokonał także dekoracji najlepszych zawodników podczas zakończenia Mistrzostw. Reprezentacja Polski, która zajęła I miejsce zdobywając tytuł Mistrza Europy, otrzymała awans do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires w 2018 r.


       
  X Piknik Integracyjny

  W dniu 6 lipca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner, Członek Zarządu Powiatu Danuta Kęsek oraz Sekretarz Powiatu Zbigniew Wolny spotkali się na X Pikniku Integracyjnym organizowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Tegorocznym motywem przewodnim pikniku były Hawaje. Na przybyłych gości czekał szereg atrakcji i wspaniała atmosfera. Celem pikniku była integracja środowisk i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.


       
  "Polityka społeczna - jakość życia"

  W dniu 4 lipca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik uczestniczyli w konferencji pn. "Polityka społeczna - jakość życia" w Goleniowie.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W czasie konferencji dr hab. prof. nadzw. Mirosław Grewiński przedstawił znaczenie polityki społecznej jako narzędzia rozwoju lokalnego i regionalnego.


       
  Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
  Powiat Wałecki


  W dniu 3 lipca br. Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz uczestniczył w posiedzeniu podsumowującym VI kadencję Powiatowej Rady Zatrudnienia.

  Starosta podziękował członkom za zaangażowanie i pracę w Radzie oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym. Starosta docenił także działania dyrektora i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie koordynowania prac i merytorycznej współpracy z Powiatową Radą Zatrudnienia.


       
  Podpisanie umowy na remont windy

  W dniu 3 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu miało miejsce podpisanie umowy na remont windy w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu, zlokalizowanego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54. W spotkaniu z Wykonawcą uczestniczyli Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz oraz Wicestarosta Wałecki Jolanta Wegner.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Zadanie jest dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Zachodniopomorski w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B. Wykonawcą robót jest firma POWER-TECH Janusz Marcin Ejma z Wałcza.


       
  Polsko - Niemieckie Zawody Strażackie

  W dniu 1 lipca br. na stadionie miejskim w Tucznie odbyły się Polsko - Niemieckie Zawody Strażackie oraz X Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu wałeckiego. W zawodach uczestniczył Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Partnerami projektu była Gmina Tuczno i Urząd Oder - Welse. W zawodach wzięły udział drużyny współpracujące ze sobą transgranicznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapobieganiu katastrofom w regionie przygranicznym oraz drużyny z terenu powiatu wałeckiego. W klasyfikacji generalnej zawodów zwyciężyła drużyna OSP Dębołęka przed OSP Witankowo i OSP Marcinkowice. Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi puchary i nagrody rzeczowe. Celem projektu było zacieśnienie i intensyfikacja współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami i instytucjami oraz wymiana doświadczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej w regionach. Projekt pn. "Polsko - niemieckie zawody strażackie w Gminie Tucznie" był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).


         • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,