Charakterystyka


dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  Dyżury AR i MR w Starostwie

  Podobnie jak w latach ubiegłych Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mirosławcu uruchomiło dyżury pracowników Agencji w Starostwie Powiatowym, przyjmujących wnioski rolników o przyznanie płatności obszarowych, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2014 bez konieczności przyjazdu do Mirosławca.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Pierwszą taką możliwość mieli rolnicy z powiatu wałeckiego w dniu 17 IV br. Pracownicy AR i MR przyjmowali rolników w sali narad tut. starostwa. w godz. 9.30-14.30. Dyżury takie będą pełnione jeszcze w dniach: 25 kwietnia oraz 8 i 15 maja br.


       
  Zebranie Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka"
  Powiat Wałecki


  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu i Eugeniusza Wilczyńskiego Sekretarza Miasta Wałcz w dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" w Wałczu.

  Janina Kobus Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za lata 2012-2014 oraz szczegółowe za 2013 r. Po przedstawionej informacji odbyło się głosowanie, w którym Zarząd Stowarzyszenia uzyskał jednogłośnie absolutorium. Stowarzyszenie Kobiet "Amazonka" jest inicjatorem wielu spotkań, szkoleń, projektów oraz organizatorem rehabilitacji ruchowej i psychologicznej dla swoich członków, których liczba niezmiennie wynosi ok. 50 osób. Istotną rolę w działalności Stowarzyszenia odgrywa kontakt ze sobą osób, które dotknięte zostały chorobą nowotworową. Osoby te wspierają się wzajemnie psychicznie, pokazują jak można żyć i cieszyć się życiem po chorobie, a atmosfera sprzyja poprawie kondycji i podwyższeniu własnej wartości.
  Powiat Wałecki
  Starosta i Sekretarz wskazywali na ważną rolę, jaką odgrywa działalność Stowarzyszenia "Wałeckich Amazonek", które przoduje w tego rodzaju działalności w powiecie wałeckim. Starosta wskazywał również na efektywność i prężność działania Stowarzyszenia oraz konieczność zaktywizowania współpracy z innymi organizacjami oraz samorządami w powiecie wałeckim.
  Podczas zebrania wybrano również przedstawicieli Stowarzyszenia, którymi zostali: Janina Kobus - Prezes, Barbara Lisowska - Z-ca Prezesa, Barbara Blicharz - Sekretarz, Elżbieta Rewers - Sekretarz. Komisję Rewizyjną tworzą: Helena Kalwasińska, Anna Borowiec i Mirosława Grad, a osobami wspomagającymi pracę Zarządu zostały: Barbara Bodak, Krystyna Nazaruk, Ewa Borowska, Barbara Przesławska i Teresa Bienkowska.


       
  Ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  W dniu 10 kwietnia 2014 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyły się ćwiczenia sztabowe Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wałczu dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi w okresie letnim pod kryptonimem "LATO - GRA 2014".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W ćwiczeniach uczestniczyli Członkowie PZZK:
  • Starosta Wałecki
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straż Pożarnej w Wałczu
  • Komendant Powiatowy Policji w Wałcz
  • Sekretarz Powiatu
  • Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.
  Celem ćwiczeń było:
  1) prezentacja systemu zarządzania kryzysowego w powiecie wałeckim,
  2) prezentacja zadań PZZK w Wałczu,
  3) doskonalenie wymiany informacji i współdziałania,
  4) ocena zaistniałej sytuacji i wypracowanie propozycji działań,
  5) sprawdzenie i doskonalenia procedur zarządzania kryzysowego.       
  Finały XIII Pucharu Karate W.S.I. Poland "TRUMPF - MAUXION"

  W dniach 5-6 kwietnia 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Tucznie odbył się XIII Puchar Karate W.S.I. Poland "Trumpf-Mauxion" przeznaczony dla dzieci i młodzieży do lat 14-stu. Organizatorem turnieju był Zarząd, rodzice oraz najstarsi zawodnicy Uczniowskiego Klubu Karate "Shotokan" w Tucznie.

  Na zaproszenie organizatorów podczas zawodów w dniu 6 kwietnia br. gościli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Elżbieta Pawlak - Zastępca Burmistrza Tuczna, Eliza Herman - przedstawicielka firmy Trumpf Mauxion sp. z o.o. oraz Alicja Wdowińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali statuetki i wspaniałe odlewane medale specjalnie przygotowane na ten turniej. Ponadto wszystkie dzieci startujące w turnieju otrzymały dyplomy uczestnictwa i torby pełne słodkich upominków ufundowane przez sponsora tytularnego turnieju firmę Trumpf-Mauxion z Tuczna. Zawody zgromadziły na starcie 102 zawodniczki i zawodników z Piły, Człopy, Debrzna, Więcborka, Różewa, Śmiłowa, Gostomi, Zakrzewa, Tuczna i Wałcza. Najwięcej medali zdobyła reprezentacja KKT Wałcz, która po zawodach mogła się pochwalić 37 medalami (12 złotych, 11 srebrnych i 14 brązowych). Po dwa złote medale zdobyli Hubert Zbieralski i Kacper Kunda zaś po jednym Kinga Siedlecka, Kamil Kwaśniewski, Julia Świstun, Adam Piwowarczyk, Laura Gerasz, Adrian Katarzyński, Krzysztof Lasota i Cezary Fryc.
  Rywalizacja w 18 konkurencjach kata i kumite przebiegała bardzo sprawnie zaś zgromadzona publiczność nie szczędziła braw zwycięzcom poszczególnych walk i konkurencji. Finały urozmaicone zostały atrakcjami wśród których można było obejrzeć pokazy zumby, walki zawodników UKK "Shotokan" w Tucznie, kata Heian Godan i Bassai-dai z aplikacją, które wykonali zawodnicy KKT Wałcz - medaliście Mistrzostw Polski w kata drużynowym (Agnieszka Grzechowiak, Zuzanna Trawińśka, Joanna Olesińska, Maciej Świstun, Kamil Kowalczyk, Michał Sulik). Zawodom towarzyszyło Szkolenie Krajowego Związku Sportowego W.S.I. Poland, które poprowadzili Sensei Karolina Pytel-Ruta (4 Dan) oraz Sensei Zbigniew Ruta (5 Dan). Na koniec odbyły się egzaminy na stopnie uczniowskie które dla większości kandydatów zakończyły się sukcesem.
  fot. Bartosz Ćmiel


       
  Spotkanie z literaturą świata

  Społeczność Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie zorganizowała w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury wieczór poetycki pt. "Spotkania z literaturą świata".

  Przedstawienie przygotowane przez uczniów z Gimnazjum w Chwiramie było przeglądem literatury z różnych krajów od starożytności, aż do czasów współczesnych. Końcowym punktem programu były fragmenty utworów patrona Szkoły w Chwiramie ks. Jana Twardowskiego.
  Podczas przedstawienia gościł Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, który dotychczas nie opuścił żadnego spotkania zorganizowanego przez społeczność Gimnazjum w Chwiramie.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
  Powiat Wałecki

  Dnia 1 kwietnia 2014 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

  Zarząd omówił materiały na XXXIV sesję Rady Powiatu w Wałczu:
  • informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2013 r.;
  • informację na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na terenie Powiatu Wałeckiego za 2013 r.;
  • sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności porządku publicznego i wolontariacie.
  Zarząd omówił projektu uchwał kierowane przez Zarząd Powiatu do Rady Powiatu w Wałczu.

  Zarząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 233/91/2013 Zarządu Powiatu z dnia 1 października 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.


       
  Laur Powiatu Wałeckiego 2014

  W dniu 28 marca 2014 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się Uroczystość z okazji wręczania nagród honorowych "Laur Powiatu Wałeckiego" 2014.

  Nagroda honorowa "Laur Powiatu Wałeckiego", przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym, zawodowym i gospodarczym oraz innym jednostkom organizacyjnym, które całokształtem działalności zawodowej i społecznej, wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego, społecznego lub sportowego rozwoju Powiatu Wałeckiego i jego promocji, albo szczególnymi osiągnięciami indywidualnymi rozsławiły jego imię.

  W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna.

  Zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
  Starosta w wystąpieniu przedstawił ideę przyznawania Nagrody Honorowej LAUR POWIATU WAŁECKIEGO.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała firma "Power - Tech" Janusz Marcin Ejma.

  Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
  • Albatros Aluminium Sp. z o.o. w Wałczu,
  • Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu,
  • Fabryka Mebli Tapicerowanych Iliko,
  • Klaster Metalowy "METALIKA".
  W kategorii "KULTURA I NAUKA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał Ośrodek Kultury w Mirosławcu. Wyróżnienia w tej kategorii odebrali:
  • Stowarzyszenie "Lider Wałecki",
  • Muzeum Ziemi Wałeckiej.
  W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA", nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymała Mieczysława Łukaszewicz.

  Wyróżnienia w tej kategorii odebrał:
  • Jerzy Niedźwiecki.
  W kategorii "DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, nagrodę główną "Laur Powiatu Wałeckiego" otrzymał UKS Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz, który otrzymał również nagrodę specjalną od Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego.

  Nagrody i wyróżnienia wręczali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Ponadto podczas Gali Anna Mieczkowska przekazała specjalne nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla: Muzeum Ziemi Wałeckiej z okazji 30-lecia istnienia oraz Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu za osiągnięcia gospodarcze.

  Szczególną i niespodziewaną nagrodę otrzymał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki od Romana Szewczyka Starosty Koszalińskiego za całokształt działalności samorządowej.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Wśród gości podczas uroczystości byli m.in.: Paweł Suski poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Henryk Wojtasik (zdobywca Super Laura Powiatu), ks. Prałat Romuald Kunicki (zdobywca Super Laura Powiatu), Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Paweł Gwozdecki Skarbnik Powiatu, Dariusz Bartosik Wiceburmistrz Mirosławca, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Elżbieta Pawlak Wiceburmistrz Tuczna radni rad gmin i powiatu, przedstawiciele wojska policji, straży oraz duchowieństwa.

  Galę poprowadzili Anna Goszczyńska i Michał Cebula oraz mini konferansjerzy Kasia Barwińska i Łukasz Budzynowski, którzy wcielili się w rolę Krystyny Loskiej i Lucjana Kydryńskiego zapowiadając występy artystyczne.

  Podczas Gali wystąpili: Estera Naczk, Ewa Owczarek, Agnieszka Kamińska, Patryk Wenland, Klaudia Kaczyńska, Agata Buczkowska, Dominika Wróbel, Łukszasz Kledzik oraz Karol Kus.       
  Jubileusz Muzeum Ziemi Wałeckiej
  Powiat Wałecki

  W dniu 28 marca 2014 r. odbyło się Jubileuszowe spotkanie połączone z okolicznościową wystawą z okazji 30-lecia powstania Muzeum Ziemi Wałeckiej.

  Jubileusz był okazją do wspomnień z początków działalności instytucji. Goście mogli obejrzeć wystawę wspomnieniową przedstawiającą poszczególne lata działalności Muzeum. Złożyły się na nią m.in. zaproszenia na wystawy, fotografie oraz współczesne i archiwalne wycinki prasowe.
  W uroczystości udział wzięli m.in. Wicestarosta Jerzy Goszczyński oraz Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Łożecki.


       
  Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

  Dnia 25 marca 2014 r., po raz kolejny spotkały się dwie grupy funkcjonujące w projekcie innowacyjnym "Platforma rozwoju kształcenia zawodowego" - Sterująca i Doradcza. Uczestnikami obu grup są przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, szkół prowadzących kształcenie w zawodzie, szkół gimnazjalnych, placówek zajmujących się doradztwem zawodowym oraz organizacji pozarządowych.

  Tym razem spotkanie poprowadzili trenerzy z firmy Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z Poznania - firma ta jest jednym z partnerów beneficjenta projektu.
  Tematem wtorkowego spotkania była kwestia działającego już internetowego portalu: http://platforma-zawodowa.pl.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Prowadzący zaproponowali uczestnikom aktywne metody pracy, w toku których wypracowane zostały główne wątki (obszary tematyczne), które zostaną umieszczone na wspomnianej stronie. Zebrani zaproponowali między innymi takie tematy jak: "Jak znaleźć pracę w Wałczu i w powiecie", "Co to oznacza być przedsiębiorczym", "Jak załatwić praktyki" i szereg innych. Obecni zostali także zapoznani z aktualnie przeprowadzanymi działaniami praktycznymi, w tym, szczególnie z realizacją zajęć z doradztwa zawodowego, które trwają (bądź właśnie się zakończyły) między innymi w gimnazjum w Mirosławcu i Chwiramie oraz w Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu i Zespole Szkół Nr 2 - także w Wałczu.


       
  Konferencja w Wałczu

  Dnia 21 marca w Ośrodku Olimpijskim w Wałczu, odbyła się konferencja pt. "Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi" zorganizowana w ramach cyklu pn. "Oczami liderów sołeckich".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas konferencji omawiano m.in. tematy:
  • "Rola sołtysa w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich",
  • "Praktyczne aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych",
  • "Edukacja szansą na skuteczną odnowę wsi",
  • "Portal o Polsce" - cyfrowe know-how realnych społeczności,
  • "Promocja i praktyka działań samorządowych w sołectwach na przykładzie gminy Wałcz",
  • "Efektywne formy aktywizacji wspólnot lokalnych na terenie obszarów wiejskich",
  • "Założenia programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020".
  W konferencji uczestniczyli m.in.: Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego: Anna Mieczkowska oraz Andrzej Jakubowski, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz i Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu.

  Organizatorami konferencji byli: LGD Stowarzyszenie "Lider Pojezierza", LGD Stowarzyszenie "Lider Wałecki" i Fundacja "Rzeczpospolita Polska Nasza".


       
  Kwalifikacja wojskowa w powiecie

  W dniu 20 marca 2014 r. zakończyła się na terenie powiatu wałeckiego kwalifikacja wojskowa 2014, która odbywała się od 3 marca br. w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Wałczu.

  Do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską wezwano mężczyzn urodzonych w 1995 roku oraz urodzonych w latach 1990 - 1995, którzy dotychczas nie stawili się do kwalifikacji. Komisja przebadała także kobiety urodzone w latach 1986 - 1991, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych Kwalifikowano także kobiety na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Łącznie do kwalifikacji wojskowej wezwanych zostało 348 osób rocznika podstawowego (1995) i 54 rocznika starszego.
  Do kwalifikacji wojskowej stanęło łącznie 305 osób rocznika podstawowego i 7 rocznika starszego. Najczęstszą przyczyną nieusprawiedliwionej absencji był pobyt osoby podlegającej kwalifikacji woskowej za granicą, natomiast wśród osób usprawiedliwionych absencja wynikała z faktu stawiennictwa się przed inną komisją lekarską, bądź przebywania danej osoby w zakładzie karnym, zakładzie poprawczym lub areszcie śledczym. Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 87,65% osób rocznika podstawowego.
  W roku bieżącym do kwalifikacji wojskowej stawiło się 6 kobiet. Na dodatkowe badania specjalistyczne Powiatowa Komisja Lekarska w Wałczu skierowała 24 osoby podlegające kwalifikacji wojskowej. Stanowi to 7,37% ogółu stających mężczyzn do kwalifikacji wojskowej. Natomiast spośród kobiet i ochotniczek stających do kwalifikacji wojskowej żadna nie została skierowana na badania specjalistyczne. Największą liczbę skierowań zanotowano do okulisty - 23, następnie do psychologa - 1 skierowanie.
  Za zdolnych do służby wojskowej kat. "A" uznano podczas kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym 278 osób rocznika podstawowego, co stanowi 91,15% ogółu stających do kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego. Za niezdolnych do służby wojskowej w czasie pokoju (kat.D) uznano 14 osób. Za trwale niezdolnych do służby wojskowej (kat.E) komisja uznała 12 osób rocznika podstawowego, natomiast 1 osobę uznano za czasowo niezdolną do służby wojskowej (kat.B). W rocznikach starszych 6 osób uznano za zdolne do służby wojskowej, natomiast 1 za niezdolną do służby wojskowej w czasie pokoju.
  Wśród kobiet stających do kwalifikacji wojskowej wszystkie zostały uznane za zdolne do służby wojskowej.

  Podczas podsumowania pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wałczu Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki podziękował wszystkim członkom Komisji, średniemu personelowi medycznemu, wszystkim osobom zatrudnionym przy obsłudze kwalifikacji wojskowej oraz przedstawicielowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku, za sprawne przeprowadzenie kwalifikacji.


       
  Otwarcie powiększonej świetlicy

  W dniu 19 marca 2014 r. odbyła się uroczystość z okazji oddania do użytku nowo powiększonej świetlicy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu, która mieści się w budynku powiatowym przy ul. Kościuszkowców 10 (tył Przychodni Rejonowej w Wałczu).

  Uroczystego symbolicznej otwarcia świetlicy dokonali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta. Członkowie Związku złożyli podziękowanie dla władz powiatu za udostępnienie lokalu pod świetlicę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu. W świetlicy związkowej systematycznie odbywają się spotkania towarzyskie przy kawie, wieczorki taneczne, degustacje potraw, pogawędki, prelekcje a nawet organizowane są zabawy sylwestrowe.
  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową działającą na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Celem organizacji jest niwelowanie barier i izolacji społecznej poprzez aktywne oraz twórcze uczestnictwo w życiu środowiskowym, a także reprezentowanie osób starszych oraz niepełnosprawnych wobec władz ustawodawczych i wobec administracji państwowej. Działalność ukierunkowana jest także na rzecz poprawy warunków życia, przeciwdziała samotności i marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu naszych członków. Wałecki oddział istnieje już 55 lat i jest oddziałem rejonowym podległym pod oddział okręgowy w Pile i liczącym 522 członków.
  Związek prowadzi działalność integracyjną poprzez organizowanie różnych świąt takich jak Dzień Inwalidy, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, itp. Organizuje także różnego rodzaju imprezy, zabawy, pikniki, wycieczki i wczasy. Związek prowadzi stronę internetową, na której systematycznie umieszcza wszystkie nowości ze swojej działalności - www.emeryci-walcz.tk.


       
  XII Powiatowa Giełda Zawodoznawcza

  Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu gościli podczas XII Powiatowej Giełdy Zawodoznawczej, która odbyła się w dniu 14 marca 2014 r. w sali widowiskowo - sportowej w Gimnazjum nr 2 w Wałczu.

  Celem Giełdy Zawodoznawczej była prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego na rok szkolny 2014/2015. Skierowana ona była głównie do uczniów klas III gimnazjów, ich rodziców oraz nauczycieli. Dzień ten, był dniem otwartym szkół ponadgimnazjalnych, dzięki czemu każdy mógł przyjść i zobaczyć, co wałeckie szkoły oferują dla swoich przyszłych uczniów.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas Giełdy oprócz szkół swoje stoiska zorganizowała Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy. Pracownicy Poradni informowali uczniów o kierunkach kształcenia szkół spoza powiatu, a Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informował o zawodach, które poszukiwane na rynku pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorami Giełdy były: szkoły ponadgimnazjalne powiatu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu, Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu oraz Gimnazjum nr 2 w Wałczu.


       
  Poradnia MONAR w Wałczu

  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Bogusławy Towalewskiej Burmistrz Miasta Wałcz i Waldemara Lechnika Wiceburmistrza w dniu 13 marca 2014 r. u Urzędzie Miasta Wałcz odbyła się uroczystość z okazji otwarcia pierwszej w naszym regionie Poradni Profilaktyczno - Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Pomysłodawczynią utworzenia w Wałczu takiej placówki jest Monika Muszyńska - Kujas - terapeutka uzależnień, pracująca od 10 lat w MONAR - ze. Pomysł taki zrodził się po rozmowach z dyrektorami szkół, nauczycielami, kuratorami, sędziami i policjantami. To coraz poważniejszy problem w naszym regionie, coraz więcej młodych ludzi eksperymentuje z narkotykami.
  Pracownicy poradni będą zajmować się nie tylko osobami uzależnionymi czy zagrożonymi uzależnieniem, ale także tymi, którzy po prostu nie radzą sobie z życiem, na przykład z bezdomnymi. Poradnia ma też propozycje organizacji zajęć dla kuratorów, policjantów, dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców.
  Uruchomiona została także strona www.walcz.monar.org, gdzie można zasięgnąć porad i zadawać pytania. Siedziba Poradni mieści się przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu.


       
  Spotkanie dotyczące Kontraktu Samorządowego

  Podczas spotkania z przedstawicielami jednostek samorządowych Powiatu Wałeckiego, które odbyło się w dniu 13 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu wybrano firmę, która odpowiedzialna będzie za przygotowanie i złożenie projektu w sprawie Kontraktu Samorządowego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Obecni na spotkaniu jednogłośnie wybrali firmę "Faber Consulting" z Bydgoszczy. W spotkaniu pod przewodnictwem Starosty Bogdana Wankiewicza, udział wzięli: Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Elżbieta Pawlak Zastępca Burmistrza Tuczna, Arkadiusz Niefiedowicz PWSZ Wałcz i Marta Suska Starostwo Powiatowe w Wałczu.


       
  Podziękowanie od Federacji Konsumentów w Wałczu

  W dniu 12 marca 2014 r. Mieczysława Łukaszewicz Prezes Federacji Konsumentów Oddział w Wałczu wręczyła dla Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza podziękowanie za zaangażowanie w rozwój polskiego ruchu konsumenckiego w społeczności lokalnej.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki

       
  Konsultacje w sprawie Kontraktu Samorządowego

  W dniach 11 i 12 marca 2014 r. odbyły się konsultacje w sprawie Kontraktu Samorządowego
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W spotkaniu z przedstawicielami samorządów powiatu, które odbyło się w dniu 11 marca br. w Starostwie Powiatowym w Wałczu uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Arkadiusz Niefiedowicz przedstawiciel PWSZ w Wałczu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna i Elżbieta Warszylewicz Urząd Miejski w Tucznie, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Marta Radzik Urząd Gminy w Wałczu, Marta Suska Starostwo Powiatowe w Wałczu, Edyta Kowalczyk Urząd Miasta w Wałczu, Paulina Samolczyk Urząd Miasta i Gminy w Człopie, Jadwiga Kamińska Urząd Miasta Mirosławiec oraz Kamila Trojanowska PWSZ Wałcz. W spotkaniu oprócz przedstawicieli jednostek samorządowych, udział wzięli przedstawiciele firmy "Faber Consulting", prowadzącej doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji, zarządzanie projektami funduszowymi, którzy przedstawili ofertę opracowania projektu.

  W dniu 12 marca br. przedstawiciele wałeckich organizacji oraz przedsiębiorcy i samorządowcy mieli okazję przedstawić własne inicjatywy dotyczący nowej perspektywy 2014-2020 na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Andrzejem Jakubowskim.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu uczestniczył m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Arkadiusz Niefiedowicz przedstawiciel PWSZ w Wałczu, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Waldemar Lechnik Wiceburmistrz Miasta Wałacz, Marta Suska i Roman Wiśniewski Starostwo Powiatowe w Wałczu, Marta Radzik Urząd Gminy w Wałczu, Paulina Samolczyk Urząd Miasta i Gminy w Człopie.

  Kontrakt Samorządowy jest to wspólny innowacyjny projekt, dotyczący nowej perspektywy 2014-2020, w którym większość pozyskanych środków, ma być przeznaczona na rozwój społeczno - gospodarczy gmin i powiatu, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także szkoły wyższe i przedszkola.


       
  Doroczny Jarmark Kaziukowy

  Dnia 9 marca 2014 r. w sali Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się doroczny "Jarmark Kaziukowy".

  Dzień świętego Kazimierza od ponad 400 lat jest w Wilnie okazją do organizowania jarmarku odpustowego. Dawni mieszkańcy Wilna i Kresów, mieszkający obecnie w Wałczu, kultywują tą tradycję. W sali WSM spotkali się nie tylko byli mieszkańcy Kresów, lecz także miłośnicy szeroko pojętej kresowej kultury. Na stoiskach prezentowano wyroby rękodzieła, w dużej części związanych ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Wśród gości byli również Starosta Bogdan Wankiewicz i Burmistrz Wałcza Bogusława Towalewska.


       
  Przedszkolaki w Urzędzie

  Grupa radosnych 4 i 5 latków z Niepublicznego Przedszkola "Czerwony Kapturek" w Wałczu odwiedziła w dniu 10 marca 2014 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu. Dzieci spotkały się z władzami powiatu Starostą Bogdanem Wankiewiczem, Wicestarostą Jerzym Goszczyńskim i Sekretarzem Zbigniewem Wolnym.

  Przedszkolaki przyglądały się pracy w urzędzie i zwiedziły wszystkie wydziały starostwa, po których oprowadzał je starosta. Dzieci z zainteresowaniem poznawały funkcjonowanie urzędu i urządzenia biurowe, a na zakończenie wizyty otrzymały od starosty drobne upominki.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Posiedzenie Prezydium OSP
  Powiat Wałecki

  W dniu 6 marca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wałczu.

  Posiedzenie poświęcone było organizacji eliminacji powiatowych XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". W roku 2014 eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 4 kwietnia w Zespole Szkół w Mirosławcu. W turnieju udział bierze młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wałeckiego.


       
  Posiedzenie PZZK w Wałczu

  W dniu 6 marca 2014 r. w Sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wałczu.

  Podczas posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu przedstawił informację dotyczącą potencjalnych zagrożeń Powiatu Wałeckiego związanych z ujawnieniem na terenie kraju przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF). PZZK ocenił, iż w chwili obecnej Powiatowi Wałeckiego nie zagraża ASF, jednakże zwrócił się do wszystkich mieszkańców, a szczególnie rolników, hodowców trzody chlewnej oraz myśliwych o zgłaszanie do Powiatowego lekarza Weterynarii w Wałczu wszystkich przypadków padłych dzików.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Powiat Wałecki cały czas w czołówce
  Powiat Wałecki


  Powiat Wałecki otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym w Sporcie Młodzieżowym w roku 2013 w Rankingu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

  Uroczystość odbyła się w dniu 5 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.
  Trzy najlepsze powiaty Województwa Zachodniopomorskiego w ogólnopolskiej generalnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego w sporcie dzieci i młodzieży to: Szczecin, Powiat Koszaliński i Powiat Wałecki.       
  Spotkanie dot. Kontraktu Samorządowego

  Dnia 4 marca 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie jednostek samorządowych gmin powiatu w sprawie Kontraktu Samorządowego.

  W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Arkadiusza Niefiedowicza (PWSZ w Wałczu) udział wzięli: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Roman Wiśniewski, Marta Suska (Starostwo Powiatowe w Wałczu), Marta Radzik (Urząd Gminy w Wałczu), Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Paulina Samolczyk (Urząd Miasta i Gminy w Człopie), Dariusz Bartosik (Urząd Miasta Mirosławiec) oraz Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna i Elżbieta Warszylewicz (Urząd Miejski w Tucznie).
  Kontrakt Samorządowy jest to wspólny innowacyjny projekt, dotyczący nowej perspektywy 2014-2020, w którym większość pozyskanych środków, ma być przeznaczona na rozwój społeczno - gospodarczy gmin i powiatu, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także szkoły wyższe i przedszkola.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  Zebranie Kapituły

  W dniu 3 marca 2014 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się zebranie Kapituły przyznającej nagrodę honorową "Laur Powiatu Wałeckiego" i nagrodę specjalną "Super Laur Powiatu Wałeckiego" w celu omówienia tegorocznych nominacji.

  W spotkaniu, które odbyło się pod przewodnictwem Starosty Bogdana Wankiewicza, udział wzięli: Zofia i Willem Wolters (Laur Powiatu 2013 w kat. Działalność Społeczna), Bolesław Rafałko - właściciel firmy ZTUH "Albor" (Laur Powiatu 2013 w kat. Działalność Gospodarcza - Duże Przedsiębiorstwa), Jarosław Horodercki - właściciel firmy "Ekomech" (Super Laur Powiatu 2008 r.), Włodzimierz Wajer "Bodar" (Laur Powiatu 2013 w kat. Działalność Kulturalna) oraz Marcin Koziej - "UKS Liderek" Chwiram (Laur Powiatu 2013 w kat. Działalność Sportowa - Kluby Sportowe).
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


       
  III Edycja Ligi Trio Basketball Wałcz
  Powiat Wałecki


  W dniu 1 marca w Gimnazjum nr 3 w Wałczu odbyło się zakończenie III Edycji Ligi Trio Basketball Wałcz.

  Pierwsze miejsce w III Edycji Ligii Trio Basketball Wałcz zajęła drużyna 100 Batalionu Łączności, drugie miejsce przypadło dla drużyny "Chamany" z Piły, a trzecie dla "Mrówki Green Power" z Wałcza.
  Nagrody zwycięzcom wręczał m.in. obecny na zawodach Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.


  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,