Charakterystyka


dla Turysty
 •  Agroturystyka
 •  Szlaki rowerowe
 •  Szlaki kajakowe
 •  Szlaki piesze
 •  Stadniny koni

 • Powiat Wałecki


       
  Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

  W dniu 27 maja 2015 r. Starostwo Powiatowe w Wałczu odwiedzili uczniowie II klasy Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie wraz Wychowawcą Piotrem Wojtankiem. Goście złożyli na ręce Pani Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i jednocześnie 25-lecia istnienia samorządów w naszym kraju.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Uczniowie Gimnazjum w Chwiramie przekazali Pani Wicestaroście list, dziękując w nim samorządowcom za dotychczasowe osiągnięcia na rzecz rozwoju Powiatu Wałeckiego, które przyczyniają się do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców oraz społeczności Szkoły.


       
  Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka

  Dnia 23 maja 2015 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu uczestniczyli w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w Kołobrzegu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się Mszą św., a z pod bazyliki kolumna reprezentacyjna strażaków i gości przemaszerowała na plac przy latarni. Uroczystości rozpoczęły się od meldunku, wciągnięcia flagi państwowej i odegrania Hymnu Państwowego. Po przywitaniu zaproszonych gości, wręczono zasłużonym strażakom awanse, odznaczenia i nagrody. Uroczystościom towarzyszyły pokazy sprzętu strażackiego, ratowników medycznych oraz psów będących w służbie PSP.


       
  Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu

  Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w dniu 22 maja 2015 r. Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas Gali nie zabrakło wspomnień, gratulacji, wyróżnień oraz życzeń dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz całej Społeczności Szkoły. Starosta i Wicestarosta w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego przekazali na ręce Pani Dyrektor Ewie Hołowskiej - Kędzierskiej serdeczne życzenia i gratulacje.


       
  V Targi Pracy w Wałczu

  W dniu 22 maja 2015r. w Hali Sportowej Gimnazjum Nr 3 w Wałczu odbyły się V Targi Pracy, które skierowane były do osób zainteresowanych ofertami pracy w kraju i za granicą (EURES) oraz osób uczących się i chcących poznać swoje predyspozycje zawodowe, a także aktualne trendy na rynku pracy.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas targów pracodawcy prezentowali swoje firmy, a doradcy udzielali m.in. porad zawodowych oraz dotyczących ubezpieczeń społecznych.


       
  Podsumowanie projektu

  Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 21 maja 2015 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu Waleckiego".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele "Lidera Projektu", którym był Powiat Wałecki oraz Partnerzy Projektu: przedstawiciele Gminy Miejskiej Wałcz, Gminy Wiejskiej Wałcz, Miasta i Gminy Człopa oraz Gmina i Miasto Mirosławiec.
  Podczas spotkania przedstawiono końcowe rozliczenie projektu, w tym m.in. wydatki, które zostały z certyfikowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie:
  • całkowita kwota wydatków: 21 577 934,56 zł
  • Kwota wydatków kwalifikowanych - podstawa certyfikacji:
  • 16 794 754,75 zł w tym:
  • - Gmina Miejska Wałcz - 6 118 942,30 zł
   - Gmina Wiejska Wałcz - 2 335 037,36 zł
   - Gmina i Miasto Mirosławiec - 3 281 918,70 zł
   - Miasto i Gmina Człopa - 1 943 985,61 zł
   - Powiat Wałecki - 3 114 870,78 zł
  Na realizację projektu Powiat Wałecki otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 137 768,78 zł.
  Ponadto podczas spotkania omówiono sposób wyliczenia dofinansowania do 85% oraz udział innych źródeł finansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


       
  Pożegnanie absolwentów

  Dnia 21 maja 2015 r. po raz ostatni uroczyście spotkali się absolwenci Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu i II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu wraz z wychowawcami oraz nauczycielami.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W uroczystościach pożegnania tegorocznych maturzystów uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza oraz Waldemar Rogulski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu i Leszek Molka Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas uroczystości nie zabrakło gratulacji, nagród, listów gratulacyjnych dla najlepszych uczniów oraz życzeń kontynuowania nauki na wymarzonych kierunkach studiów.


       
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

  Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Wegner Wicestarosty w dniu 19 maja 2015 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Uroczystość była okazją do podkreślenia rangi tych jakże ważnych zawodów, bo właśnie Pielęgniarki i Położne są najbliżej pacjenta i wkładają olbrzymi wysiłek w swoją pracę w przychodniach, szpitalach, sanatoriach i innych obiektach ochrony zdrowia, a każdy z nas potrafi to dopiero docenić, gdy potrzebuje pomocy.
  Podczas spotkania nie zabrakło ciepłych słów i podziękowań pod adresem pielęgniarek i położnych, które kierowali poseł Ziemi Wałeckiej Paweł Suski i przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Wałeckiego oraz innych instytucji.
  Uroczystość była okazją do wyróżnień, które wręczali przedstawiciele samorządów oraz instytucji. Nagrody Starosty Wałeckiego otrzymały: Janina Jałowczyk, Małgorzata Wysakowska, Janian Kliszewicz, Teresa Szwajkowska i Krystyna Patulska.
  W imieniu burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika A. Krzemińską, D. Gadomską, H. Siejko i U. Wolman wyróżnił Starosta, a w imieniu burmistrza Tuczna Krzysztofa Hary wyróżnienia dla E. Ewert, Danuty Kęsek, W. Szczęsnej i K. Lupie wręczył jego zastępca Janusz Bartczak.
  Muzyczny prezent dla wszystkich pielęgniarek i położnych miał męski kwartet wokalny oraz zespół "Czeremcha".


       
  Spotkanie robocze Zespołu

  Dnia 19 maja 2015 r. z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jolanty Wegner Wicestarosty i Danuty Kęsek Członka Zarządu Powiatu w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się kolejne spotkanie robocze Zespołu powołanego w sprawie utworzenia w Powiecie Wałeckim Zakładu Aktywności Zawodowej.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania Zespołu, którego zadaniem jest badanie potrzeb, diagnoza, rozmowa w środowisku osób niepełnosprawnych i ich rodzin, rozmowy z przedsiębiorcami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Powiecie Wałeckim. Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień.

  Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Anna Krysztofiak Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu, Jadwiga Kosidło Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu, Jolanta Pawlus pracownik WTZ Wałcz, Wojciech Pastuszak Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, Kamila Trojanowska Starostwo Powiatowe w Wałczu, Anna Bacławska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu i Aneta Rudnicka PCPR Wałcz.


       
  "Spotkania na miedzy" i "Powiatowe Smaki 2015"

  Powiat Gorzowski był organizatorem tegorocznych "Spotkań na miedzy", które odbyły się w dniu 17 maja 2015 r. na Bulwarze Zachodnim w Gorzowie Wielkopolskim.

  Podczas tegorocznych "Spotkań na miedzy", które były częścią "Powiatowych Smaków 2015 - Targów kulinarnych na pograniczu", poszczególne powiaty reprezentowali m.in.: Krystyna Sibińska Poseł na Sejm RP Ziemi Gorzowskiej, Małgorzata Domagała Starosta Gorzowski, Jacek Wójcicki Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, Edward Tyranowicz Starosta Strzelecko - Drezdenecki, Tadeusz Teterus Starosta Czarnkowsko - Trzcianecki, Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu w Wałczu, Tadeusz Węgrzynowski radny Rady Powiatu w Wałczu, Waldemar Rogulski Dyrektor ZS Nr 1 w Wałczu, Piotr Filipiak Dyrektor ZS Nr 3 i Roman Wiśniewski Samodzielne stanowisko ds. rozwoju gospodarczego i współpracy z partnerami zewnętrznymi w Starostwie Powiatowym w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Smakołyki pochodzące i przyrządzane według regionalnych receptur, chleb z własnej piekarni i według własnej receptury, miody, ciasta, zupy, wędliny których nie spotyka się w sklepach - to wszystko można było skosztować na "Spotkaniach na miedzy" i Festynie "Powiatowe Smaki - Targi Kulinarne na Pograniczu ".
  Podczas targów kulinarnych Powiat Wałecki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Dzikowa (Gm. Wałcz), które wygrało konkurs na najlepiej zaaranżowane stoisko wystawiennicze. Powodzeniem wałeckiego stoiska cieszyły się specjalnie przygotowane potrawy wśród których były m.in.: pstrąg w śmietanie, śledź z ziemniakami w mundurkach, pierogi ruskie, z grzybami i kapustą oraz bigos.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Podczas "Spotkań na miedzy" odbył się także przeglądu artystycznego każdego z partnerów porozumienia, podczas którego nasz powiat reprezentował Zespół Taneczny "Abrakadabra" z Mirosławca.

  Ideą corocznych spotkań powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko - drezdeneckiego, gorzowskiego, wałeckiego oraz miasta Gorzów jest podtrzymywanie dobrosąsiedzkich kontaktów i aktywizacja środowisk poprzez uczestnictwo, prezentację dorobku kulturalnego i turystycznego oraz wspólne projekty inwestycyjne sąsiadujących ze sobą regionów.
       
  Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka

  W dniu 15 maja 2015 r. z udziałem Jolanty Wegner Wicestarosty Wałeckiego, bryg. mgr inż. Zbigniewa Kwiatkowskiego Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Bogusławy Towalewskiej Burmistrz Miasta Wałcz, Krzysztofa Hary Burmistrza Tuczna, Dariusza Bartosika Zastępcy Burmistrza Mirosławca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

  Po wprowadzeniu Sztandaru KP PSP w Wałczu i odsłuchaniu Hymnu Państwowego Komendant Powiatowy PSP w Wałczu bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski powitał gości i odczytał listy okolicznościowe Komendanta Głównego PSP i Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. Następnie z okazji Dnia Strażaka Komendant KP PSP złożył wszystkim strażakom życzenia i gratulacje.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Uroczystość była okazją do wręczenia strażakom wyróżnień i awansowania ich na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. Komendant PSP w Wałczu odczytał awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

  Brązową odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" otrzymali: mgr inż. Kazimierz Deus, kpt. mgr Zbigniew Węglewski, a w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych odznaki wręczył Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

  Awanse w stopniach służbowych otrzymało łącznie 16 osób, a wręczenia aktów nadania dokonał bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski.

  Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymał st. ogn. Grzegorz Kiliańczyk.

  Dyplom Komendanta Powiatowego PSP otrzymał mgr inż. Kazimierz Deus.

  Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP wyróżnił nagrodą pieniężną za wzorowe wykonywanie obowiązków - asp. sztab Adama Szymczaka.

  Ponadto Komendant Powiatowy PSP wyróżnił nagrodami pieniężnymi 44 strażaków z KP PSP w Wałczu i 3 pracowników cywilnych.

  Wyróżnienie Starosty Wałeckiego z rąk Jolanty Wegner Wicestarosty otrzymał st. ogn. Andrzej Kasielski, a wyróżnienie Burmistrza Miasta Wałcz otrzymał st. sekc. Karol Janik.


       
  Międzynarodowa konferencja naukowa

  W dniach 14-15 maja 2015 r. z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w COS OPO Bukowina odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój sportu, turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich szansą rozwoju lokalnego i regionalnego".

  W konferencji uczestniczyli m.in.: dr Jarosław Rzepa wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Tematyka konferencji obejmowała m.in.:
  • Rola władz samorządowych w kształtowaniu kierunków rozwoju sportu, turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich.
  • Tendencji i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich.
  • Kluby sportowe i inne zorganizowane formy realizacji zadań w obszarze sportu i ich znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich.
  • Lokalne grupy działania i ich rola w aktywizacji środowiska wiejskiego w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.
  Organizatorami konferencji, która odbyła się pod patronatem wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego dr Jarosława Rzepa, byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Starostwo Powiatowe w Wałczu.


       
  Ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

  Dnia 12 maja 2015 r. r. pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyły się ćwiczenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W ćwiczeniach uczestniczyli:
  1. bryg. Kazimierz Maciejewski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
  2. podinsp. Jacek Cegieła - Komendant Powiatowy Policji w Wałczu
  3. Zbigniew Wolny - Sekretarz Powiatu
  4. Joanna Rychlik - Łukasiewicz - Wiceburmistrz Miasta Wałcz
  5. Wojciech Szalwach - Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu
  6. Anna Krysztofiak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu oraz przedstawiciele 1 Regionalnej bazy Logistycznej w Wałcz, 100 batalionu łączności i 104 batalionu zabezpieczenia.
  Tematem ćwiczeń było "Koordynacja działań w sytuacji zagrożenia terrorystycznego (chemicznego i biologicznego) oraz katastrofy lotniczej. Współpraca PZZK w Wałczu z Jednostkami Wojskowymi z terenu powiatu wałeckiego." Celem ćwiczeń było:
  1. Sprawdzenie stanu gotowości systemu zarządzania kryzysowego Powiatu Wałeckiego w sytuacji kryzysowej.
  2. Współpraca Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb inspekcji i straży.
  3. Zapoznanie członków PZZK z możliwościami wykorzystania sił i środków Jednostek Wojskowych z terenu powiatu wałeckiego w sytuacji kryzysowej.
  4. Doskonalenie procesu decyzyjnego i procedur postępowania w sytuacji kryzysowej.
  5. Ustalenie zakresu współdziałania Jednostek Wojskowych z TOAP i cywilnymi służbami ratowniczymi w zakresie zarządzania kryzysowego.
  6. Sprawdzenie i doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego.
  W trakcie ćwiczeń na zasadzie "gry decyzyjnej" PZZK rozważał podejmowanie działań i wypracowywał decyzje związane z trzema hipotetycznymi sytuacjami kryzysowymi polegającymi na z zatruciem ujęć wody, uwolnieniu nieznanej substancji chemicznej oraz katastrofą lotniczą.


       
  70 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

  W dniu 8 maja 2015 r. z okazji 70 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbył się uroczysty Apel Pamięci.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Uroczystość rozpoczęła się hymnem i modlitwą za poległych, którą odmówili: ks. ppor. Antoni Humeniuk Wikariusz Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu i ks. Piotr Żornaczuk Proboszcz Parafii Prawosławnej.
  W uroczystości udział wzięli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, płk Wiesław Gwóźdź Dowódca 100 batalionu łączności, Waldemar Lechnik Wiceburmistrz Miasta Wałcza, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz, Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu, delegacje Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Wałcza, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz harcerze.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Starosta w swoim przemówieniu stwierdził, że 8 maja 1945 roku, dokładnie 70 lat temu podpisano Akt Kapitulacji III Rzeszy, który zakończył bezprawie jakiemu dopuszczały się hitlerowskie Niemcy na terenach podbitych. W najtragiczniejszym w historii ludzkości konflikcie zbrojnym trwającym niemal 6 lat zginęły prawie 33 miliony ludzi, a skutki jego trwania odczuwalne były przez wiele dziesięcioleci po zakończeniu wojny.
  Starosta stwierdził, że długo Polacy czekali na akt, który zniósł dekret Bieruta z 1945 r. i dzień 8 maja stał się Dniem Zwycięstwa, upamiętniającym zwycięstwo nad hitlerowskim Niemcami.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Starosta przekazał wyrazy najwyższego szacunku kombatantom, bohaterom tamtych tragicznych wydarzeń oraz złożył hołd żołnierzom różnych narodowości pochowanych na cmentarzu wojennym z przeświadczeniem, że przelana przez nich krew dała nam to co najpiękniejsze i najważniejsze - wolność i wolną Polskę. W dalszej części uroczystości, po apelu i salwie honorowej zebrane na cmentarzu delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.


       
  Europejski Kongres Samorządów

  W dniach 4-5 maja 2015 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Krakowie.

  Łącznie na Europejskim Kongresie Samorządów zarejestrowało się ponad tysiąc gości - polityków, samorządowców ludzi biznesu, którzy debatowali o szansach rozwoju regionów w nowej rzeczywistości geopolitycznej. Nowe wyzwania stawiane przed samorządami znalazły odzwierciedlenie w haśle przewodnim spotkania "Europa Regionów - nowe otwarcie".
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Europejski Kongres Samorządów był okazją do wymiany poglądów oraz spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Kongres był także szansą dla przedstawicieli polskich i środkowoeuropejskich samorządów do rozmowy o tym, jak zwiększyć efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Była to także okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.
  szczegóły na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl


       
  Dzień Strażaka

  Wyjątkowo w przeddzień święta patrona strażaków św. Floriana w dniu 3 maja 2015 r. odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

  Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażaków ulicami miasta Wałcza, po czym w kościele pw. św. Antoniego odprawiona została Msza św. za strażaków, której przewodniczył br. Marek Metelica Proboszcza Parafii.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Po Mszy św. odbyło się spotkanie w ogrodach kapucyńskich, w którym udział wzięli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicy ze Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wałeckiego wraz z rodzinami, przedstawiciele samorządów gminnych oraz przedstawiciele służb współpracujących.


       
  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Dnia 3 maja 2015 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli we Mszy św. za Ojczyznę z okazji 224 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Wałczu.
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
  W uroczystości, której przewodniczył ks. Prałat dr Antoni Badura Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu wzięli udział: radni Rady Powiatu, kompania honorowa Wojska Polskiego, przedstawiciele organizacji kombatanckich, wojska, policji, straży, szkół, instytucji oraz poczty sztandarowe.


  • Helena Muszyńska Piecnik 18, 78-650 Mirosławiec, tel. (067) 259-95-89,
   kom. 0 604987207
  • Zofia Wojdyło 78-600 Wałcz, ul. Wincentego Witosa, tel. (067) 258-41-80,
   kom. 509 584 308, 692 795 013
  • Emilia Nazarek - Karpia Dolina - kwatera agroturystyczna Tuczno Trzecie 19, skr.poczt.14
   dom 067 259 96 00, kom. 600646234, kom. 668844742
  • Adam Petrycki - domek do wynajęcia "Dzicza", Dzwonowo 25, 78-630 Człopa, tel. 067 259 1368,
  • "POD ORŁEM" - Piława 6,78-600 Wałcz,
   tel. 502654839, 502369977 i 662722518
  • "Agroturystyka w Ogrodzie", Wybudowanie 1A, 78-600 Wałcz tel.(067) 258-2417
   oraz 693443021, feceksc@tlen.pl
  • Chruścicki agroturystyka - Mielęcin, tel. 067 258 7610
  • Józef Pogrzebski - ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel. 259-1271,
   kom. 0 602356625
  • Kazimierz Paliwoda - Trzebin 25, 78-630 Człopa,
  • Janusz Uryga - Golin 3, 78-630 Człopa, tel. 259-1055, 606345908, e-mail: jaur@esculap.pl
  • Lech Zaskórski - Golin 5, 78-630 Człopa, tel. 259-1331,
  • "Agroturystyka nad Raduniem" - ul. Bukowa 16, 78-600 Wałcz, tel. 601161233,
  • Gospodarstwo Agroturystyczne 'Andy' ul. Os. Olimpijskie 39
   tel.(067)258-49-59, kom: 507 708 348, http://www.rang.republika.pl
   • trzy komfortowe apartamenty (3,4,6 osobowe). Dwie sypialnie na piętrze, pokój dzienny z telewizją satelitarną, DVD, łazienka z prysznicem, kompletnie wyposażona kuchnia (lodówka, pralka, mikrofala, kuchenka),
   • basen kąpielowy, rowery, łódki, tenis stołowy,
   • szachy ogrodowe, mini-golf,
   • kominek, kącik do grilla,
   • staw z romantyczna wysepka ,
   • plac zabaw dla milusińskich
  • Gospodarstwo Agroturystyczne W. Terechowicz ul. Orla 47 tel.509 815 490, 067 387 36 86
   • 18 miejsc noclegowych (pokoje 2,3,4 osobowe),
   • wyżywienie we własnym zakresie lub odpłatne domowe,
   • możliwość wypożyczenia rowerów, kajaków, łodzi,
   • możliwość wędkowania
  • Agroturystyka - "Koło Młyna" Piecnik 18 tel. 0604-987-207 Gospodarstwo agroturystyczne w miejscowości Piecnik; Atrakcje: masaż energetyczny, rowery (tel. 0604-987-207), Miejsce przyjazne dzieciom!
  • Agroturystyka - Gościnna Zagroda - Pani Babula Maria
   Próchnowo 20, 78-650 Mirosławiec tel. 0 885 984 051, 0 504 725 394, 067 345 10 16 3 pokoje gościnne, 11 miejsc noclegowych, łazienka, wc, prysznic, atrakcje: możliwość wędkowania.
  • Agroturystyka - Państwo Irena Protić, Darko Protić Łowicz Wałecki 60 tel. 067 259 54 95 5 pokoi, wędkowanie, rowery, własne wyżywienie z produktów wytworzonych w gospodarstwie. Fantastyczne warunki plenerowe z możliwością zamieszkania za nawiązaną współpracę artystyczną.
  • D. M. Jasiukiewiczowie Brzeżniak 4, 78-630 Człopa, tel. 067 259 15 99, mirek21254@wp.pl
  • Gosp.agr." Zielona Dolina" J. A. Pogrzebscy,
   ul. Warszawska 8, 78-630 Człopa, tel.067 259 12 71, kom. 602 35 66 25
  • Noclegi "U Sołtysa"- Wanda i Wiesław Wójcik Łowicz Wałecki 25 tel. 886 649 559, 600 684 354  Zestawienie pokoi gościnnych dla wczasowiczów
  • Lilianna Ślusarska - ul. Słoneczna 2, 78-630 Człopa, tel. 067 259-1273
  • Ryszard Ciepielewski - ul. Nowa 31, 78-650 Mirosławiec, tel. 259-5055
  • Teresa Węclewska - Ostrowiec, 78-600 Wałcz, tel. 250-1177
  • "Legal" ul. Południowa 4, 78-600 Wałcz, tel. 067 258 4827, e-mail: legalwalcz@o2.pl
  • Halina Głębicka - Wałcz, ul. Bydgoska 19, tel. 067 250 0777, e-mail: eurosat@op.pl
  • Marian Wilk - Piecnik 14, 78-650 Mirosławiec, tel. 605555278,